Promujmy turystykę w kraju

Ponad 80 procent rodaków wyjeżdżających w celach turystycznych i wypoczynkowych wybiera rodzimą ofertę. Promocja turystyki krajowej ma sens. Większej intensywności podejmowanych działań w tym zakresie, oczekują polscy turyści, popierają je także polscy przedsiębiorcy specjalizujący się w usługach turystycznych. To jeden z głównych wniosków, jaki wynika z dyskusji z udziałem przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej podczas II Forum Promocji Turystyki, zorganizowanej przez portal branżowy WaszaTurystyka.

Do udziału w konferencji zaproszone zostało grono przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, administracji państwowej i instytucji samorządowych, touroperatorzy, członkowie izb gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców turystycznych, a także zagranicznych narodowych organizacji turystycznych posiadających biura w Polsce.

Przyszłorocznego budżet POT wzrośnie o 10 mln zł

Dobrym merytorycznym wprowadzeniem była sesja pierwsza, w której Teresa Buczak, dyrektor Departamentu Strategii POT, nakreśliła plan promocji narodowej turystyki, jaki realizowany jest przez Polską Organizację Turystyczną. Działania marketingowe podejmowane zagranicą przez POT zwiększają liczbę przyjazdów do Polski turystów z najzamożniejszych krajów europejskich, ale także z dalekich krajów azjatyckich, zatoki Perskiej i Ameryki Południowej. To obiecujące kierunki. Akcje promocyjne w tych rejonach świata będą intensywniejsze, dzięki zwiększeniu przyszłorocznego budżetu POT o 10 mln zł.

Turystyka przyjazdowa do naszego kraju zyskuje nowe perspektywy. Jednak gospodarka turystyczna większości regionów rozwija się dzięki dynamicznie rosnącej liczbie podróży turystycznych Polaków. Według badań CBOS, na które wskazała dyrektor Buczak, ponad 80 proc. rodaków wyjeżdżających w celach turystycznych i wypoczynkowych wybiera rodzimą ofertę. I potem nie żałują tej decyzji. Sondaże wskazują na wysoki poziom zadowolenia z takiego wyboru, przekraczający wskaźnik cztery w przyjętej, pięciostopniowej skali ocen. Ośmiu na dziesięciu Polaków podróżujących turystycznie po kraju, deklaruje chęć kontynuowania takich wyjazdów. Ponad połowa pytanych przez ankieterów wyraźnie potwierdza, że widzi potrzebę prowadzenia akcji informujących o atrakcjach turystycznych w obrębie naszych granic oraz ich promowania.

Oczekiwanie takie wiąże się z wciąż obowiązującym stereotypem wypoczynku. Szczyt wyjazdów przypada w sezonie letnim. Ponad połowa rodaków spędza wakacje w kurortach nadbałtyckich. Większość pozostałych kieruje się na południe kraju i nad jeziora. Poniżej dziesięciu procent respondentów wybiera atrakcje city break, a około trzech procent wypoczywa w okolicach miejsca zamieszkania. W stylu życia Polaków pojawiają się jednak nowe elementy.

Kampanie prowadzone przez POT zbieżne są ze społecznymi trendami

W zwyczaj weszły częstsze i krótsze wyjazdy. Na atrakcyjności zyskuje oferta miast, produkty turystyki kulturowej, aktywnej i prozdrowotnej. Kampanie prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną zbieżne są ze społecznymi trendami. Przykładem jest między innymi zainicjowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, realizowana przez POT w współudziale branży turystycznej, udana akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”. Zachęca ona do wypoczynku w kraju poza głównym sezonem urlopowym. Tak ukierunkowane działania informacyjne, trafiają w oczekiwania Polaków. Z przeprowadzonego przez POT sondażu wynika, że przesłanie i tematykę akcji weekend za pół ceny zna co czwarty z mieszkańców kraju. O istotnej zmianie podejścia do życiowych potrzeb naszego społeczeństwa, świadczy także odpowiedź na pytanie o przeznaczenie wolnej gotówki, która pojawia się w budżetach domowych rodzin. Prawie jedna trzecia odpowiadających, stwierdziła, że przeznaczy ją na zaspokojenie potrzeb związanych z wyjazdami turystycznymi.

Pojedynek niekonfrontacyjny

Uczestnicy II Forum Promocji Turystyki z zainteresowaniem oczekiwali pierwszego, zapowiadanego pojedynku na argumenty dotyczące metod promocji turystyki i współpracy na tym polu pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną i przedsiębiorcami turystycznymi. Wzięli w nim udział Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT oraz Krzysztof Piątek, prezes Neckermann Podróże, pełniący funkcję prezesa Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Żywo tocząca się dyskusją nie nabrała jednak charakteru konfrontacyjnego. Kto z obecnych spodziewał się zderzenia sprzecznych opinii i nieprzebierającej w słowach, ostrej wymiany zdań, podobnej do emocjonalnych sporów prowadzonych w studiach telewizyjnych, mógł odczuć pewne rozczarowanie. Obaj rozmówcy byli właściwie zgodni, co do istoty sprawy. Nie ma wątpliwości, że podstawą rozwoju gospodarki turystycznej Polski jest turystyka krajowa. Tkwi w niej wielki potencjał. Prezes Krzysztof Piątek za punkt wyjścia do dyskusji przyjął oficjalne dane publikowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Rocznie Polacy odbywają po kraju 43 miliony podróży turystycznych, podczas gdy turystycznych przyjazdów do Polski notuje się 17 milionów. Ta proporcja powinna znaleźć odzwierciedlenie w podziale budżetu na promocję. Większa niż dotąd część wydatków POT kierowana powinna być na budowanie oferty krajowej i intensywne jej promowanie. Korzyść w tym dostrzegają także takie firmy, jak Neckermann, który kojarzy się głównie z ofertą wycieczek zagranicznych. W katalogu posiada jednak też propozycje dla klientów, którzy mogą nasz kraj wybrać za cel przyjazdów wypoczynkowych.

Prezes Piątek w swojej wypowiedzi z ubolewaniem akcentował brak ściślejszej współpracy pomiędzy touroperatorami a Polską Organizacją Turystyczną w zakresie kreowania i promowania produktów turystycznych, które mogłyby być sprzedawane klientom biur podróży. Dyrektor Jacek Janowski przyjął tę sugestię za dobrą monetę. Pole do współpracy istnieje w ramach systemu zarządzania i promocji narodowej turystyki. Analogicznego do podobnych w innych krajach europejskich. Przedsiębiorcy są członkami lokalnych organizacji turystycznych, które z założenia inicjują tworzenie produktów turystycznych. Promują je we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi. Powodzenie turystycznych projektów zależy od inwencji ludzi, ich wiedzy i kwalifikacji. Doskonalą w tych umiejętnościach między innymi szkolenia dla przedstawicieli branży turystycznej, pracowników instytucji samorządowych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Dużym zainteresowaniem cieszył się organizowany przez POT cykl konferencji „Wiedza, produkt, współpraca kluczem do sukcesu w turystyce”. Zajęcia obejmowały zarówno szkolenie między innymi z zakresu tworzenia produktu turystycznego i metod jego sprzedaży, ale także pierwszą debatę regionalną o współpracy w zakresie turystyki wszystkich partnerów zaangażowanych w rozwój tej ważnej gałęzi polskiej gospodarki.

Podstawowe prawa rynku

Tworzenie produktów turystycznych nie może być oderwane od pragmatyki biznesowej, podkreślał dyrektor Janowski. Te podstawowe prawa rynku równie dobrze rozumie sektor touroperatorów, jak pracownicy regionalnych organizacji turystycznych i Polskiej Organizacji Turystycznej. Wypracowaniu metod ściślejszej, konstruktywnej współpracy pomiędzy branżą turystyczną, sprzedającą usługi turystyczne, a instytucjami powołanymi do promowania atrakcji turystycznych naszego kraju, służyło spotkanie prezesa POT Roberta Andrzejczyka z Pawłem Niewiadomskim, prezesem Polskiej Izby Turystyki zrzeszającej przedsiębiorców turystycznych.

Dyrektor Jacek Janowski z najwyższym uznaniem odniósł się do tworzonego katalogu Neckermanna, obejmującego ofertę przyjazdów do Polski. Złożył przy tym deklarację pomocy w przyszłości, w doborze odpowiednich, markowych produktów turystycznych. Właściwą propozycją mogłyby być produkty posiadające Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej, przyznawane laureatom konkursu POT na Najlepszy Produkt Turystyczny. W kategorii produktów turystyki zrównoważonej reprezentatywne są na przykład te nagrodzone w konkursie EDEN, zainicjowanym przez Komisję Europejską, a realizowanym w Polsce przez POT. Wszystkie wyłonione markowe produkty, wypełniają treść podejmowanych przez POT kampanii promocyjnych w kraju i zagranicą, podnoszą konkurencyjność Polski na międzynarodowym rynku usług turystycznych. Na potwierdzenie deklaracji złożonej swojemu rozmówcy i uczestnikom II Forum Promocji Turystyki, dyrektor Janowski, kończąc trwającą ponad pół godziny rozmowę, przekazał prezesowi Krzysztofowi Piątkowi symboliczny upominek. Stylizowany znaczek „Polska”, który jest logiem narodowej turystyki. Sympatyczny, pojednawczy gest stanowiący konkluzję sesji, przyjęty został z aprobatą.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit