Posiedzenie Rady POT

Przedsiębiorcy o barierach rozwoju polskiej turystyki

10 sierpnia, po raz piąty w tym roku, zebrała się na posiedzeniu Rada Polskiej Organizacji Turystycznej.

Członkowie tego ważnego dla narodowej turystyki, społecznego organu reprezentującego administrację państwową, instytucje samorządu terytorialnego oraz samorządu przedsiębiorców turystycznych między innymi przyjęli projekt rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2011, a także odbyli spotkanie z zaproszonymi przez przewodniczącego Rady POT Jana Korsaka przedstawicielami przedsiębiorców turystycznych oraz zdecydowali o powołaniu zespołu, którego zadaniem będzie sporządzenie wykazu przepisów polskiego prawodawstwa hamujących rozwój gospodarki turystycznej w naszym kraju, a w konsekwencji rzutujących negatywnie na dochody innych dziedzin gospodarki narodowej i na wpływy do budżetu państwa.

 Rada POT prosi przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych problemem Czytelników Aktualności Turystycznych, o zgłaszanie dostrzeżonych wad prawnych. Będą one gromadzone przez członków utworzonego Zespołu. Zebrane dane poparte wynikami metodycznych analiz ekonomicznych, będą mogły zostać przedłożone z wnioskiem o poprawienie wadliwych zapisów prawnych - wybranym gremiom parlamentarnym i przedstawicielom administracji, posiadającym wpływ na kształt planów rozwoju ekonomicznego kraju.

 Przyszłoroczny budżet POT  na promocję Polski i polskiej turystyki

 Po rzeczowej analizie obszernego dokumentu, w którym zawarto szczegółowy plan działań instytucji oraz wydatków ze środków statutowych i subwencji unijnych związanych z realizacją przyjętych zadań,  członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę zatwierdzającą  projekt rocznego planu finansowego POT na rok 2011.

 W budżecie narodowej organizacji znajdzie się w przyszłym roku łączna kwota prawie 115 milionów złotych. W tej sumie niewiele ponad 38,5 mln zł stanowi pochodząca z kasy państwowej dotacja przedmiotowa przeznaczona na promocję Polski i polskiej turystyki. Pozostała kwota to pozyskane na ten cel środki z funduszy unijnych, które wykorzystane zostaną na przeprowadzenie kampanii w ramach Działania 6.3 projektu Promujmy Polskę Razem, Działania 5.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Projektu Pomoc Techniczna wynikająca z Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Planowane w projekcie przedsięwzięcia wynikają z treści „Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki” opracowanej przez Polską Organizację Turystyczną w 2008 roku i na bieżąco aktualizowanej.

Wciąż nienajlepszy klimat dla rozwoju eksportu usług turystycznych

 Na zaproszenie Rady POT w części posiedzenia wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw turystycznych skupionych w Forum Turystyki Przyjazdowej, zainicjowanego w 2004 roku przez Polską Organizację Turystyczną zgromadzenia touroperatorów, którzy w swojej działalności biznesowej między innymi specjalizują się w niezwykle ważnej dla bilansu płatniczego polskiej gospodarki, sprzedaży na rynkach zagranicznych - turystycznych ofert pobytowych w naszym kraju. Ocenę przygotowania polskich produktów turystycznych, na których opiera się eksport usług turystycznych przedstawili członkom Rady obecni na spotkaniu, przewodniczący Forum Turystyki Przyjazdowej Tadeusz Milik oraz członkowie zarządu Krzysztof  Jędrocha i Dariusz Wojtal.

 W tym roku kierownictwo Forum Turystyki Przyjazdowej przy udziale POT podjęło inicjatywę organizacji cyklu bezpośrednich, merytorycznych spotkań z przedstawicielami instytucji tworzących oraz administrujących regionalnymi produktami turystycznymi, które stać się mogą częścią komercyjnych ofert sprzedawanych przez touroperatorów. Program spotkań rozpoczęto od regionów, na których terenie działa najmniejsza liczba biur turystycznych zajmująca się turystyka przyjazdową. Był to region świętokrzyski, a także podkarpacki i łódzki. W efekcie nawiązanych kontaktów opracowano racjonalne metody tworzenia i zasady wyceny produktów turystycznych w tych regionach. Uzyskane doświadczenia wykorzystywane będzie przy budowie korzystnych dla obu stron podstaw współpracy w innych regionach. Podobnych przykładów świadczących o dobrym klimacie dla zwiększania eksportu usług turystycznych jest, niestety, niewiele. Przedsiębiorcy wskazują wręcz na odczuwalnie postępujące jego pogarszanie.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit