Radni Giżycka dają dobry przykład samorządom

Gizycku150

Rada miasta Giżycka podjęła ważną decyzję, która może służyć za przykład trafnych rozwiązań służących polskiej turystyce. 20 sierpnia, przy poparciu burmistrza Giżycka, podjęta została uchwała o finansowaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury, co wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki w regionie.

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury z powiatu Giżycko, wspólnie z samorządem miasta Giżycko i przy wsparciu starostwa powiatowego odniosła kolejny sukces. Zaledwie rok po wznowieniu działalności organizacji, udało się przekonać nowych radnych, do tego, co od zawsze wydawało się oczywiste – mianowicie do sposobu finansowania turystyki w regionie. Dotychczas opłata miejscowa pobierana przez obiekty i firmy prowadzące działalność turystyczną, trafiała do ogólnego budżetu miasta. Z tego powodu podmioty turystyczne nie widziały w tym korzyści dla branży, tym bardziej że nie miały wpływu na możliwości rozdysponowania tej kwoty. Do tej pory również przyjeżdżający na Mazury turysta, nie wiedział, za co właściwie uiszcza wymaganą opłatę miejscową. Jest to ogólnopolski paradoks, ponieważ to branża turystyczna i lokalne organizacje turystyczne mają największy wpływ na sumę zebranych środków.

- Wychodząc temu naprzeciw LOT Mazury przygotowuje kampanię informacyjną dla podmiotów turystycznych i turystów pokazującą plusy pobierania i uiszczania opłaty miejscowej. Kampania przedstawi korzyści dla regionu oraz dla każdego odwiedzającego Mazury. Od teraz każdy dowie się, na co przeznaczane są środki zbierane od turystów – mówi Marek Szmit, prezes LOT Mazury.

Efektywniej i taniej

Rola lokalnych organizacji turystycznych w kształtowaniu turystyki w Polsce do dziś jest niedoceniana. Dzieje się tak, mimo że ustawodawca w ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej dostrzegł istotną rolę LOT-ów we współpracy z samorządami. Z mocy tej ustawy samorządy mogą, a nawet powinny być ich członkami.

Samorząd powiatu Giżycko i miasta gminy Giżycko, jako pierwszy w Polsce dostrzegł bardzo ważną rolę aktywizacji społecznej, która w swoich działaniach pomaga samorządom poprzez przejmowanie niektórych ich zadań w celu lepszej promocji regionu i integracji branży okołoturystycznej. Oddolne działania pozwolą na bardziej efektywne i tańsze wykonywanie zadań związanych z turystyką.

Środki przekazywane dla LOT Mazury na działalność wyniosą 50 proc. łącznych dochodów z tytułu pobierania opłaty miejscowej. W zamian za to, LOT Mazury zobowiązał się, zwiększyć efektywność zbierania tej opłaty, co w efekcie zwiększy ogólny budżet miasta oraz budżet samej organizacji. - Podjęta współpraca to dowód, że działania władz i organizacji pozarządowych są możliwe i idą z duchem czasu. Im większa odpowiedzialność społeczna i zainteresowanie samych mieszkańców, tym lepsze rezultaty dla regionu. Rozwój lokalnej turystyki to szansa na stworzenie nowych miejsc pracy, polepszania warunków działania dla istniejącej już branży turystycznej oraz możliwość harmonijnego rozwoju tej części Polski – powiedział Wojciech Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka.

Plany na przyszłość

Decyzja Rady Miasta Giżycka stwarza szansę dla wszystkich LOT-ów w Polsce, aby zmienić podejście samorządów do turystyki oraz do osób aktywnych, które swoimi działaniami chcą wspierać rozwój turystyki w regionie. Dopiero niedawno w Polsce odkrywa się realny potencjał branży turystycznej i jej wpływ na budżet kraju. Według przeprowadzanych badań to właśnie turystyka zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem dochodowości, tuż za przemysłem zbrojeniowym. Z tego względu warto zadbać, aby stworzyć jej odpowiednie warunki do rozwoju i mechanizmy wsparcia, zwłaszcza, że na przykład Mazury to miejsce coraz częściej odwiedzane przez turystów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.

Tekst: Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!