Ranking uczelni pomaga w wyborze kierunku studiów

Z rąk wiceministra Tomasza Jędrzejczaka (z prawej) symboliczne potwierdzenie wygranej w rankingu, odbiera dr Włodzimierz Banasiak, rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Gospodarka turystyczna potrzebuje profesjonalnych kadr. Wybór kierunku studiów to jedna z najważniejszych decyzji maturzystów. Powinni to robić świadomie. Pomagają w tym rankingi uczelni. Jednym z nich jest przygotowywany przez Wiadomości Turystyczne, które co roku publikują jego wyniki oraz przekazują symboliczne nagrody najlepszym szkołom wyższym kształcącym na kierunkach turystycznych.

W tym roku, zgodnie z wprowadzonymi zmianami w prawie o szkolnictwie wyższym, oceny dokonywano w trzech kategoriach. Uczelnie podzielono według profilu nauczania – praktycznego, akademickiego i mieszanego. W tym ostatnim przypadku realizowany program zawiera treści akademickie i uczy umiejętności praktycznych. Ankieta pozwalała ocenić uczelnie między innymi pod kątem przygotowania zawodowego, zajęć prowadzonych przez praktyków, rodzaju organizowanych praktyk studenckich, prowadzonych specjalizacji na studiach pierwszego i drugiego stopnia, posiadanej kadry nauczycieli, aktywności naukowej, prowadzenia badań, udziału w konferencjach, pozyskiwanych grantów naukowych. Gromadzone dane zawierały też informacje o warunkach studiowania na przykład zasobach bibliotecznych. Po zsumowaniu liczby punktów w ankietach, wyłoniono trzech zwycięzców. Po raz drugi, rok po roku, najwyżej spośród szkół o profilu akademickim, oceniona została Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie z Wydziałem Turystyki i Rekreacji. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie okazała się najlepsza wśród uczelni o profilu praktycznym. W klasyfikacji profilu mieszanego wygrał Uniwersytet Szczeciński prowadzący kierunek międzywydziałowy – Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.

Oficjalne podsumowanie i ogłoszenie wyniku rankingu nastąpiło 27 maja w salach warszawskiego hotelu Victoria. Spotkanie prowadziła dyrektorka wydawnictwa Jagoda Walczak. Nagrody przedstawicielom najlepszych uczelni kształcących na kierunkach turystycznych, wręczał wiceminister Sportu i Turystyki Tomasz Jędrzejczak, który podkreślił wielkie znaczenie przygotowania profesjonalnych kadr w specjalnościach wymaganych na rynku turystycznym, w hotelarstwie i gastronomii, a także dostosowania programów do wymagań i oczekiwań pracodawców. Ta kwestia, jak zawsze, także i tym razem była przedmiotem dyskusji obecnych. Padły zrzuty o skupianie się szkół przede wszystkim na wiedzy teoretycznej, i nie dość dobre kształcenie praktyczne. Taką opinię wyraził między innymi Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, wiceprezes zarządu Orbis SA, właściciela hotelu Victoria. Według słów prezesa Węgłowskiego, absolwenci ubiegający się o pracę w hotelach nie posiadają wymaganych umiejętności. Nabywają je dopiero w trakcie praktycznych szkoleń na miejscu. Nie brakowało także głosów przeciwnych, bo choć te zarzuty nadal są powtarzane, tracą powoli na aktualności. Uczelnie wyciągają wnioski z głosów przedsiębiorców, a także postaw samych studentów i ich rodziców, którzy zdają sobie coraz lepiej sprawę, że nie sztuka skończyć studia z tytułem magistra, ale znaleźć pracę zgodnie z ich kierunkiem i posiadanymi predyspozycjami zawodowymi. Ranking szkół wyższych Wiadomości Turystycznych pomaga w podjęciu właściwych decyzji. Przyszłoroczna jego edycja pozwoli na dokonanie porównania, jak szybko następują zmiany w sposobie kształcenia przyszłych kadr turystyki zgodnie z wymaganiami rynku pracy.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!