Biblioteczka POT

„Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”

„Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”

Na stronie pot.gov.pl została zamieszczona wersja PDF nowego wydawnictwa z serii Biblioteczka Polskiej Organizacji Turystycznej pt. „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”.


Publikacja jest zbiorem opracowań przygotowanych w związku z konferencją pod tym samym tytułem, organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki,  która odbywała się w Warszawie w listopadzie 2009 r.

Była to pierwsza z zaplanowanych przez POT konferencji z udziałem przedstawicieli świata nauki oraz środowiska naukowego i badawczego, regionalnych organizacji turystycznych oraz administracji państwowej i samorządowej. Konferencja w zamierzeniu organizatorów służy zapoczątkowaniu procesu tworzenia spójnego, profesjonalnego systemu badań marketingowych w turystyce w skali regionalnej i ogólnopolskiej, ujednoliceniu metodologii i  porównywalności danych  pozwalających na wiarygodne rejestrowanie zjawisk i wydarzeń w polskiej turystyce. Jak zawsze też, tak i tym razem spotkanie w tym gronie przyczyniło się do ściślejszemu powiązaniu prac badawczych i naukowych z potrzebami organizatorów turystyki i instytucji promujących narodową turystykę.

Autorzy opublikowanych materiałów reprezentują różne środowiska zainteresowane badaniami marketingowymi w turystyce – szkoły wyższe, GUS, Instytut Turystyki,  regionalne organizacje turystyczne i instytucje zajmujące się realizacją badań. Wypowiedzi zawierają informacje o charakterze metodycznym oraz przedstawiają osobisty punkt widzenia ich autorów. Można w nich znaleźć opinie o charakterze polemicznym, ale dzięki temu stanowią interesujący materiał do przemyśleń i dalszych dyskusji.

Wśród cytowanych autorów znajdziemy między innymi opracowania prof. dr hab. Ewy Dziedzic ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr. Grażyny Marciniak z Głównego Urzędu Statystycznego, Teresy Buczak z Departamentu Planowania Marketingowego Polskiej Organizacji Turystycznej, dr. Wiesława Alejziaka z Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, dr. Krzysztofa Borkowskiego z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, prof. dr. hab. Stanisława Liszewskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, dr. Krzysztofa Łopacińskiego z Instytutu Turystyki w Warszawie czy przedstawicieli ROT - Wojciecha Fedyka, prezesa Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, Agnieszki Sikorskiej, dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz Tomasza Mazurka i Tomasza Koralewskiego z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Zarówno konferencja, jak  i wydawnictwo stanowią wkład Polskiej Organizacji Turystycznej w zainicjowanie procesu tworzenia spójnego, profesjonalnego systemu badań marketingowych w turystyce w skali regionalnej i ogólnopolskiej.

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit