Środki unijne na promocję turystyki wiejskiej

Usługi turystyki wiejskiej w Polsce świadczone są na coraz wyższym poziomie, poprawiają się efekty sprzedaży ofert wypoczynku na wsi. Polska Organizacja Turystyczna realizuje projekt promocyjny, który tworzy warunki lepszego przygotowania i popularyzacji produktów polskiej turystyki wiejskiej w kraju i zagranicą.

POT uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 630 tys. złotych w ramach dwuletniego planu operacyjnego – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2018-2019.

Projekt o nazwie „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich”, przyczyni się do tworzenia markowych produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacji, efektywnego wykorzystania potencjału obszaru produktowego w regionach, upowszechniania standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług, aktywizacji mieszkańców wsi, wymiany doświadczeń i opracowywania na tej podstawie profesjonalnych ofert i właściwej obsługi klientów.

Rośnie udział Polaków w turystyce krajowej

– W ramach projektu przeprowadzony zostanie ogólnopolski konkurs wyłaniający między innymi najlepsze gospodarstwa agroturystyczne, oferty wypoczynkowe proponowane przez rolników i szlaki kulinarne na terenach wiejskich. Nowością z pewnością jest fakt, że do udziału w kampanii promującej wypoczynek na polskiej wsi, zaproszeni zostaną czołowi blogerzy specjalizujący się w tematyce turystycznej – mówi minister sportu i turystyki Witold Bańka.

Działania promujące wyłonione markowe produkty turystyki wiejskiej prowadzone będą w mediach społecznościowych i w wybranych mediach ogólnopolskich. Kampania będzie także realizowana za granicą na rynkach, na których działają placówki Polskiej Organizacji Turystycznej.

Z danych zgromadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wynika, że udział Polaków w turystyce krajowej znacząco wzrósł w roku 2017 w porównaniu z rokiem poprzednim. Dotyczy to zarówno wyjazdów krótkookresowych, podroży długookresowych, jak i wydatków, jakie Polacy przeznaczają na wypoczynek w kraju. Do POT napływają informacje mówiące, że turyści są coraz bardzie zainteresowani wypoczynkiem na wsi. Kampania promocyjna przygotowana przez Polską Organizację Turystyczną przyczyni się do poprawy profilowania ofert i zwiększenia ich sprzedaży.

Priorytetowe traktowanie turystyki na obszarach wiejskich

– Cieszy nas, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi bardzo mocno rozwija swoją działalność w sektorze turystycznym, w tym w targach zagranicznych. POT służy tutaj swoją wiedzą i doświadczeniem. Przyznanie dofinansowania jest dla nas jasnym sygnałem, iż MRiRW priorytetowo traktuje turystykę na obszarach wiejskich oraz formą docenienia profesjonalizmu naszej organizacji – mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Na ważny element przedsięwzięcia, jakim jest jego wartość edukacyjna, pomoc w uzmysłowieniu sobie, które produkty z istniejącej oferty turystyki wiejskiej trafiają w gust klientów które zaś nie mają wzięcia, zwraca uwagę Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Regionalnej POT. – Przyda się też fachowa edukacja na temat produktów turystycznych. Tym bardziej, że to z gruntu precyzyjne pojęcie rozumiane nadal bywa mgliście. Potocznie traktowane jest niczym hasło wytrych, które oznaczać może realny produkt turystyczny, ale równie dobrze użyte jako uniwersalny zamiennik atrakcji, atmosfery miejsca, usług przewodnickich, gastronomicznych, hotelarskich i tak dalej – ocenia dyrektor Janowski.

Środki na przeprowadzenie kampanii, która potrwa od czerwca do września, pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego przyznanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

ziolowy zakaatek koryciny Kopia

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit