Tak nas widzą

14 pytań. Na każde z nich, do wyboru - pięć możliwych odpowiedzi. Wypełniając krótką ankietę, czytelnicy narodowego portalu turystycznego Polskiej Organizacji Turystycznej mogą wyrazić opinię na temat Polski, Polaków i polskiej turystyki. Do wyboru jest jedna z 22. wersji językowych, na przykład anglojęzyczna pod adresem www.poland.travel/en.

Ankieta przeznaczona jest przede wszystkim dla cudzoziemców, ale jest też wersja polska. Z opinii respondentów, którzy zdecydowali się podzielić swoimi opiniami, wyłania się obraz naszego kraju - jego atrakcyjności turystycznej i cech mieszkańców - widziany oczami przybyszów z zagranicy. Najbliższych sąsiadów, i tych, od których dzielą nas kontynenty.

Autorzy ankiety skonstruowali pytania w taki sposób, aby odpowiedzi udzielić mogła osoba, która wyniosła osobiste wrażenia po pobycie w Polsce - czy to turystycznie, czy służbowo, odwiedzając krewnych i znajomych, bądź w jakimkolwiek innym celu. Pogląd wyrazić może też ktoś, kto nigdy w Polsce nie przebywał, lecz mimo wszystko wyrobił sobie zdanie czerpiąc wiedzę z rozmaitych źródeł. Wszystkie głosy są równie przydatne. Pokazują nie tylko obraz realny, na który składają się własne przeżycia i zebrane doświadczenia, ale także tę jego część, która powstaje na podstawie między innymi informacji docierających do świadomości odbiorców w ramach międzynarodowych kampanii promocyjnych.

Polska warta poznania

Analiza ankiet POT wypełnianych od początku stycznia do końca czerwca 2014 potwierdza zjawisko stopniowego wychodzenia z obiegu nieprzychylnych Polsce i Polakom stereotypów, sukcesywnego upodabniania się naszego kraju - poziomem rozwoju i stylem życia mieszkańców - do społeczeństw zachodniej Europy. Takie podobieństwo dostrzega ponad 60 proc. respondentów, i tylko 3 proc. stwierdza, że nie widzi żadnych cech wspólnych. Największa zbieżność ocen występuje w stosunku do trzech elementów w postrzeganiu Polski. 94 proc. biorących udział w ankiecie uznaje nasz kraj za wart poznania, podobnie 94 proc. przyznaje, że kraj posiada bogate dziedzictwo i historię. Niewiele mniej, 76 proc. zgadza się, że polskie społeczeństwo pełne jest życiowej energii. Jednocześnie nadal wielu cudzoziemców przyznaje, że Polska jest mało znana. Stwierdza to ponad 45 proc. odpowiadających na pytania ankietowe. Nieco mniej niż jedna trzecia uważa jednak przeciwnie.

90 proc. zadowolonych z pobytu

Turystycznie najczęściej wskazywaną atrakcją kojarzoną z naszym krajem jest oferta mieszcząca się pod pojęciem city break; ten rodzaj turystyki wskazało 70 proc. wypełniających ankietę. Niedużo mniejsza liczba głosów pada na zabytki, lasy i parki narodowe oraz obiekty UNESCO. Niecałe 30 proc. zalicza do atrakcji turystycznych robienie zakupów. Zwiedzanie i korzystanie z przyjemności, jakie daje pobyt w miastach oraz poznawanie obiektów UNESCO wskazywana jest najczęściej, jako motyw przyjazdu do Polski. Jedną trzecią ciekawią polskie góry i jeziora, niemniej jednak tylko poniżej 10 proc. ankietowanych ma chęć wybrać się zimą na narty, a jeszcze mniej latem, nad któryś z akwenów, by uprawiać sporty wodne. Ogólnie ponad 80 proc. odpowiadających na pytania ankietowe planuje w ciągu najbliższych pięciu lat przyjazd do Polski, 11 proc. nie jest zdecydowana, i jedynie 2 proc. taką możliwość wyklucza. Ci, którzy Polskę odwiedzą, w większości, prawie w 70. procentach, zrobią to indywidualnie; 13 proc. zamierza wybrać formę grupową; 14 proc. nie zdecydowała się jeszcze na żaden z wariantów. Podobnie jak w roku ubiegłym wypadają podsumowania ostatniego pobytu w Polsce. Ponad 90 proc. wystawia wizytom oceny wysokie i zdecydowanie wysokie, 6 proc. uważa je za normalne, czyli nie przypisuje im ani pozytywów, ani negatywów. Tylko 1 proc. wyraziło zdecydowaną dezaprobatę. Głównym motywem przyjazdu dla prawie połowy respondentów było spędzenie wakacji, wypoczynek i rekreacja. Niespełna jedna czwarta odwiedzała rodzinę i znajomych, 13 proc. połączyło obowiązki delegacji służbowej z przyjemnościami turystycznymi.

Na udział w ankiecie zdecydowało się prawie pół tysiąca osób, w tym o 10 proc. więcej mężczyzn niż kobiet. 16 proc. zadeklarowało polskie korzenie. Jedna trzecia była w wieku od 25 do 44 lat. Bardziej dojrzali stanowili 44 proc. ankietowanych. 18 proc. przekroczyło 65. rok życia. 11 proc. nie ukończyło 24 lat. Najliczniejszą grupą odpowiadających na pytania byli Ukraińcy i Japończycy, najrzadziej skłaniali się do tego Czesi. Wśród wszystkich uczestników ankiety, prawie 60 proc. deklaruje, że w Polsce już była jeden raz lub wielokrotnie, a połowa ma świeże wrażenia z pobytu w ciągu ostatniego roku.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit