Turystyka Jutra 2016

turystyka jutra

Rozpoczęła się XII edycja konkursu „Turystyka Jutra", Tourism for Tomorrow Awards, organizowanego przez Światową Radę Podróży i Turystyki, World Travel & Tourism Council, z siedzibą w Londynie. Nagrody w konkursie przyznawane są za dokonania w rozwoju turystyki zrównoważonej. Zgłoszenia można składać do 16 listopada 2015.

Do udziału w konkursie zapraszane są regiony, miasta, stowarzyszenia promujące zrównoważony rozwój, firmy turystyczne, hotele, pensjonaty, parki narodowe, rezerwaty, realizatorzy projektów na przykład twórcy i administratorzy szlaków rowerowych, inicjatorzy turystyki ekologicznej, itp. Termin turystyka zrównoważona rozumiana przez WTTC obejmuje między innymi działanie na rzecz ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków flory i fauny, zmniejszania społecznego ubóstwa, lokalnego rozwoju gospodarczego, promowania sprawiedliwych warunków pracy i płacy, ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego – materialnego i niematerialnego, zapewnienia turystom i gościom hotelowym usług pobytowych na wysokim poziomie z jednoczesnym poszerzaniem ich wiedzy o unikalne wartości odwiedzanego miejsca. Zgłoszenia do konkursu „Turystyka Jutra" można zgłaszać w pięciu kategoriach. Destination (Destynacja), Community (Społeczność), Environment (Środowisko), Innovation (Innowacja) i People (Ludzie). Zgłaszający nie wnoszą żadnych opłat. Należy opisać projekt z uzasadnieniem, w jaki sposób przedsięwzięcie przyczynia się do rozwoju turystyki zrównoważonej. Pytania, na które udziela się odpowiedzi zawarte są w formularzu zgłoszeniowym. Ogólne i bardziej szczegółowe. Organizatorzy proszą w nich między innymi o opis organizacji aplikującej do konkursu lub zgłaszanego przez nią projektu, przedstawienie jego założeń oraz w jaki sposób wpisuje się w kryteria Turystyki Jutra, wymienienie partnerów biorących udział w przedsięwzięciu, określenie skali oddziaływania i zaangażowania finansowego, i oczywiście zaprezentowanie efektów, jakie przynosi jego realizacja. Trzeba wypowiadać się zwięźle, bez pustosłowia. W zależności od pytania, odpowiedzi muszą zamykać się w liczbie od stu do pięciuset słów. Treść formularzy zgłoszeniowych ocenia jury, które typuje finalistów. Trzech w każdej kategorii. W ten sposób wyłonieni zostają uczestnicy drugiego etapu konkursu. Potencjalni kandydaci do zwycięstwa. Już samo zaliczenie do grona finalistów Tourism for Tomorrow Awards uważane jest za prestiżowe wyróżnienie. Wszyscy otrzymają zaproszenie na oficjalną ceremonię rozdania nagród w czasie Global Summit, Światowego Zjazdu/Konferencji WTTC odbywającej się w przyszłym roku w Dallas w Teksasie. WTTC zapewnia bezpłatny przelot i zakwaterowanie w czasie konferencji. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wybrani zostają przez ekspertów, którzy składają wizyty każdemu z finalistów i na miejscu dokonują weryfikacji zgodności opisów w formularzach ze stanem faktycznym. Laureaci i finaliści objęci zostaną programem promocyjnym dedykowanym turystyce zrównoważonej realizowanym przez WTTC.

Formularz zgłoszeniowy Tourism for Tomorrow Awards 2016 znajduje się pod adresem https://wttc.fluidreview.com. Aplikację można składać do 16 listopada 2015. Lista finalistów zostanie ogłoszona w styczniu następnego roku, a zwycięzcy w czasie oficjalnej ceremonii rozdania nagród w kwietniu.

Szczegółowe pytania dotyczące konkursu można kierować w języku polskim do Agaty Zborowskiej, Tourism for Tomorrow Manager, agata.zborowska@wttc.org

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit