Konferencja, forum i spływ w Augustowie/ 16-18 maja 2014

Turystyka Podlasia w nowej perspektywie finansowej UE

Jacek Janowski, wicedyrektor DWR POT w prezentacji … Więcej

Augustów, położone w pełnym uroku obszarze Zielonych Płuc Polski, znane uzdrowisko klimatyczne, a zarazem najważniejszy ośrodek turystyczny i wypoczynkowy na obszarze Puszczy Augustowskiej był gospodarzem międzynarodowej konferencji pn. „Promocja i rozwój przygranicznych szlaków turystycznych Województwa Podlaskiego w kontekście nowego okresu programowania UE na lata 2014-2020".

W konferencji zorganizowanej przez Polska Izbę Turystyki przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Euroregionu Niemen udział wzięli podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel, posłanka na Sejm RP prof. Barbara Kudrycka, wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, przewodniczący Konwentu Euroregionu Niemen Cezary Cieślukowski, prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej Jacek Janowski oraz przedstawiciele kluczowych instytucji i środowisk mających wpływ na zrównoważony rozwój turystyki w Polsce Wschodniej, w tym administracji samorządowej, branży turystycznej oraz organizacji pozarządowych.
Celem konferencji była promocja turystycznego potencjału województwa podlaskiego, jak i całej Polski, oraz zainicjowanie transgranicznych kontaktów i procesów rozwojowych w dziedzinie turystyki, w kontekście nowej perspektywy finansowania Unii Europejskiej. Pogranicze polsko-białorusko-litewsko-rosyjskie posiada warunki do rozwoju i wykorzystania nowych tendencji związanych z wypoczynkiem, turystyką, ekoturystyką i agroturystyką. Bogate środowisko naturalne, dziedzictwo kulturowe, pozytywny wizerunek obszaru i baza turystyczna otwierają nowe możliwości dla rozwoju całorocznej turystyki i rekreacji.

Konferencji towarzyszyło Polsko-Białoruskie Forum Turystyczne, współorganizowane przez Polską Organizację Turystyczną, poświęcone rozwojowi współpracy polsko-białoruskiej w zakresie turystyki oraz wymianie doświadczeń szeroko rozumianej branży turystycznej obu krajów. W obydwu wydarzeniach stronę białoruską reprezentowała delegacja Obwodu Grodzieńskiego oraz radca Ambasady Republiki Białorusi w Polsce Uladzimir Baravikou, a Obwód Kaliningradzki Stanisław Pretko, szef Administracji Gminy Czerniachowsk. W workshopie wzięli również udział przedstawiciele z Obwodu Kaliningradzkiego i Litwy.

Tworzenie konsorcjów jest znamieniem czasu

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas konferencji w kontekście nowego okresu programowania UE na lata 2014-2020 była charakterystyka przedsięwzięć, na które w najbliższej perspektywie finansowej będą przede wszystkim kierowane środki unijne. Jacek Janowski, wicedyrektor DWR POT w prezentacji „Klastry i konsorcja jako nowe formy zarządzania produktem turystycznym" zwrócił słuchaczom uwagę na fakt, że w rozumieniu filozofii rozwoju krajów Unii Europejskiej reprezentowanej przez Komisję Europejską, konsorcja stanowią ten typ powiązań, który sprawdza się we współczesnej gospodarce najlepiej. Tworzenie konsorcjów jest więc znamieniem czasu. Niezobowiązująco integruje zarządzających tożsamymi produktami. Pozwala im na uzyskanie efektu synergicznego - w tych obszarach i rodzajach działalności, w których wszyscy uznają współdziałanie za uzasadnione, przynoszące więcej korzyści, niż jest to możliwe do osiągnięcia indywidualnie.

POT zainicjował dotychczas dwa konsorcja produktowe. Pierwszym było Zdrowie i Uroda, grupujące obecnie 39 członków - uzdrowisk, hoteli, ośrodków Wellness i Spa, a mające na celuwspólne wypracowanie i wdrożenie strategii działań, których celem jest zwiększenie zainteresowania produktami polskiej turystyki uzdrowiskowej, medycznej oraz wellness i spa wśród turystów krajowych i zagranicznych. Drugim - Polskie Szlaki Kulinarne - dobrowolne i nieformalne zrzeszenie podmiotów zajmujących się promocją tradycji kulinarnych oraz produktów regionalnych w oparciu o walory środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulinarnego i kulturowego własnego regionu, obejmujące 24 szlaki od Pomorza do Podkarpacia. Na chwilę obecną Konsorcja nie są podmiotem prawnym. Nie jest jednakże wykluczone sformalizowanie działań w przyszłości z inicjatywy ich członków. Konsorcjum jest dla POT ciałem doradczym w promowaniu w/w produktów, które jak wynika z „Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020" są priorytetowymi produktami na lata 2013- 2014 w promowaniu Polski zagranicą.

Tylko w Polsce Wschodniej (województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie) w dziedzinie turystyki i ekologii działa 16 klastrów. Bieszczadzki Transgraniczy Klaster Turystyczny, Elbląski Klaster Turystyczny, Grono Targowe Kielce, Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej", Karpacki Klaster Turystyczny, Klaster Restauratorów i Hotelarzy, Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie, Klaster Turystyki i Rozwoju Regionalnego „Słońce Regionu", Klaster Uzdrowisko Supraśl, Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów", Mazurski Eko-Klaster, Mazurski Klaster Turystyczny, Północno-Wschodni Innowacyjny Klaster Turystyczny „Kryształ Europy", Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie", Targi i Turystyka Polski Wschodniej, Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej.

Niestety, pomimo znacznej liczby klastrów, duża ich część pozostaje niemal zupełnie nieaktywna, ponieważ podmioty nie dysponują potencjałem niezbędnym do integracji klastra i podejmowania przedsięwzięć na rzecz członków danej inicjatywy. Jest nawet często obserwowane zjawisko powstawania klastrów „pod projekt", zwłaszcza w sytuacji dostępności środków Unii Europejskiej na konkretne przedsięwzięcia turystyczne. Rodzi to poważne problemy w sytuacji zakończenia przedsięwzięcia i braku gwarancji źródła finansowania w kolejnych latach. Dlatego tak istotne jest wypracowanie mechanizmów współpracy i podziału zadań pomiędzy partnerów, tak aby w przyszłych okresach możliwe było utrzymanie realizacji zamierzonych pierwotnie celów.
--------------
Konferencji i forum towarzyszyła impreza turystyczno-promocyjna, która obejmowała rejs statkiem Białej Floty po jeziorach augustowskich oraz VIII Spływ Kajakowy. Jej organizatorem była Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie". Uczestnicy spływu dla 150 osób, który obsługiwało Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT z Augustowa, mieli okazję poznać największą atrakcję Województwa Podlaskiego - szlak kajakowy Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego. Przypomnijmy, że Kanał Augustowski - Szlak Papieski w 2009 roku zdobył jako produkt turystyczny Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit