Ważne coroczne spotkanie

29 i 30 października w Krakowie, obradowali uczestnicy szóstego Forum POT-ROT-LOT. 

Spotkania przedstawicieli instytucji zajmujących się promocją Polski na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym służą nawiązywaniu i podtrzymywaniu osobistych kontaktów, wymianie doświadczeń zawodowych, omawianiu dobrych praktyk, podsumowaniu efektów współpracy pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, a także dyskusji o przyszłości.

– Forum POT-ROT-LOT to bardzo ważne coroczne spotkanie branży turystycznej. Takie spotkania są bardzo potrzebne i jestem przekonany, że zarówno zaplanowane punkty programu, jak i te nieoficjalne rozmowy wpłyną pozytywnie na rozwój dalszej współpracy, co zaowocuje jeszcze większą liczbą turystów przyjeżdżających do Polski – powiedział prezes POT Robert Andrzejczyk.

Program tegorocznego Forum wypełniły wystąpienia, panele i warsztaty. Przedstawiciele kierownictwa POT przedstawili założenia do planu działań marketingowych na przyszły rok oraz zakres kampanii POT na rynkach zagranicznych. W trakcie warsztatów z udziałem dyrektorów zagranicznych ośrodków POT, omówione zostały wspólne działania prowadzone z regionalnymi organizacjami turystycznymi dostosowane do specyfiki kulturowej i turystycznych zwyczajów mieszkańców poszczególnych krajów.

Istotnym elementem, który we współczesnej gospodarce turystycznej nabiera znaczenia, jest turystyka senioralna. Kwestie związane z tym zjawiskiem omówił prof. Jacek Borzyszkowski. W Polsce rośnie liczba osób zaliczanych do grupy seniorów. Polacy po sześćdziesiątce stanowią ponad 20 proc. społeczeństwa. Demografowie szacują, że za 30 lat liczba ludzi w wieku 60 i więcej lat, podwoi się. Oczywiście nie wszystkim dopiszą warunki do uprawiania turystyki rozumianej podręcznikowo. Wyjazd poza miejsce stałego zamieszkania, co najmniej jeden nocleg poza domem, podróż nie dłuższą niż jeden rok i nie w celach zarobkowych. Rynek usług turystycznych reaguje na trendy demograficzne. Przybywa zróżnicowanych ofert turystycznych dostosowanych do wymagań, upodobań i wysokości urlopowego budżetu. Tworzone są z myślą o klientach senioralnych, którzy chcą korzystać z życia, dysponujących mnóstwem wolnego czasu, aktywnych, cieszących się dobrym zdrowiem, a także o tych, pragnących je podreperować w ośrodkach leczniczych i uzdrowiskowych.

Zebrani zapoznali się również z prezentacjami odnoszącymi się do zmian realiów rynku turystycznego, które wynikają z upowszechnienia nowych technologii sprzedażowych i oczekiwań klientów. W spotkaniu wzięła udział Alicja Rapsiewicz, zwyciężczyni Turystycznych Mistrzostw Blogerów. Prowadzone przez autorkę bloga Los Wiaheros warsztaty, dostarczyły obecnym wiedzy o formach nawiązywania współpracy z wpływowymi autorami blogów podrózniczych, aby w jej wyniku wzmocnić przekaz promocyjny w mediach społecznościowych, skierowany do grup odbiorców o wybranym profilu zainteresowań. Wchodzące w dorosłość młode pokolenie, wychowane na smartfonach, snapchacie, twitchu i youtube, świadomie korzysta z treści w internecie, ceni opinie o markach towarowych wypowiadane przez popularnych, obdarzanych zaufaniem influencerów, wcześnie ima się dostępnych form zarobkowania, stopniowo stając się istotną grupą nabywców dóbr i usług.

Technologiczna rzeczywistość wpływa na zmiany zachodzące w stylu życia współczesnych społeczeństw, ukształtuje ona również świat przyszłych pokoleń. Do przeobrażeń, które w nieodległej przyszłości nastąpią na rynku usług turystycznych, muszą się przygotować ich dostawcy i specjaliści odpowiedzialni za promocję.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit