Ważne dla ubiegających się o patronaty POT i użyczenie znaku „Polska”

Organizatorzy wydarzeń i przedsięwzięć o charakterze turystycznym, kulturalnym, sportowym i społecznym występują o patronaty Polskiej Organizacji Turystycznej oraz zgodę na wykorzystanie znaku „Polska”, symbolizującego wysoką markę narodowej turystyki. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z postanowieniami regulaminów precyzujących, którym z podejmowanych inicjatyw patronaty i zgody są przyznawane, a którym nie.

Zasady Obejmowania Honorowym Patronatem Prezesa POT określają, że patronaty mogą być udzielane wydarzeniom odbywającym się w naszym kraju, które przyczyniają się do promocji Polski i polskiej turystyki, przede wszystkim tym o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej, a także odbywającym się w kraju targom, festiwalom, szkoleniom, konferencjom, kongresom, zlotom, rajdom, warsztatom i innym imprezom o charakterze turystycznym. Istotnym wymaganiem regulaminu jest uprzednie otrzymanie przez organizatorów wydarzeń turystycznych kierujących wniosek o Patronat Prezesa POT, pisemnej rekomendacji regionalnej organizacji turystycznej. Wyjątkiem mogą być wydarzenia o randze międzynarodowej lub zasięgu ogólnopolskim, a także wpisujące się w strategię działań realizowanych przez POT.

Z kolei wnioski o użyczenie znaku „Polska” powinny zawierać dokładne informacje o zakresie jego wykorzystania łącznie z projektami graficznymi lub wydrukami. Zgody udzielane są bezpłatnie, jednorazowo, na określony czas i konkretny materiał promocyjny.

Wnioski o przyznanie Patronatu Prezesa POT oraz użyczenie znaku „Polska” należy kierować do Departamentu Promocji Turystyki Krajowej POT.

Informacje o wybranych wydarzeniach objętych patronatem i wykorzystujących znak „Polska” mogą być zamieszczane w serwisach internetowych prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną.

Poniżej przydatne linki.

Zasady Obejmowania Honorowym Patronatem Prezesa POT i wniosek o objęcie patronatem

Zasady wyrażania zgody na wykorzystanie znaku „POLSKA” i wniosek o użyczenie znaku „Polska”

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit