Ważne dla zainteresowanych tematyką kształcenia kadr dla turystyki

wazne-dla

Do 15 września można zgłaszać udział w konferencji „Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce" organizowanej przez Wyższą Szkołę Społeczno – Przyrodniczą im. Wincentego Pola w Lublinie i Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki. Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 października.

Patronat nad konferencją przyjął między innymi Tomasz Jędrzejczak, wiceminister Sportu i Turystyki. Tematyka obrad obejmie ocenę 25. lat działalności niepaństwowych szkół wyższych kształcących kadry dla gospodarki turystycznej i społecznego ruchu turystycznego; dyskusję o programach nauczania w szkołach niepaństwowych dla potrzeb rynku pracy w obszarze hotelarstwa, gastronomii, turystyki i innych usług z tego zakresu; określenie roli i zadań niepaństwowych szkół wyższych kształcących kadry dla turystyki i wdrażania nowoczesnych form nauczania.

Konferencja przygotowana została pod kierunkiem Rady Programowo-Naukowej, której przewodniczy prof. zw. dr hab. Aleksander Ronikier. W skład tego ciała naukowego wchodzą prof. zw. dr hab. Witold Kłaczewski, rektor WSSP w Lublinie; prof. dr hab. Zygmunt Kruczek, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki;prof. dr hab. Ewa Dziedzic, kierownik Katedry Turystyki Szkoły Głównej Handlowej; prof. dr hab. Teresa Skalska, dziekan SGTiR Warszawa;prof. dr inż. Wiesław Olszewski, rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy;prof. dr hab. Włodzimierz W. Gaworecki, rektor WSTiH w Gdańsku,prof. dr. Włodzimierz Banasik, rektorWyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystykiw Warszawie; prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalczyk, wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW;prof. dr Krzysztof Łopaciński, dyrektor Instytutu Turystyki SGTiR; prof. dr Bartłomiej Walas, dziekan Wydziału TiR w WST w Suchej Beskidzkiej.

Komitet Organizacyjny Konferencji tworzą prof. dr Franciszek Midura, przewodniczący /WSSP w Lublinie/ (fmidura@tlen.pl); prof. dr Krzysztof Łopaciński, sekretarz generalny SET, SGTiR, (krzys@intur.pl); doc. mgr Waldemar Błaszczuk, sekretarz KO, WSSP w Lublinie, SET, (blawat@hotel.pl); mgr Mateusz Stefanek, z-ca kanclerza WSSP w Lublinie (info@wssp.edu.pl); mgr Zbigniew Kowal, skarbnik SET (zbigniew.kowal@globalkongress.pl); Iwona Habdas, kierownik Dziekanatu Wydziału Turystyki i Wychowania Fizycznego WSSP, (wtiwf@wssp.edu.pl).

Ramowy program Konferencji:

16.10.2015 /piątek/ - od godz. 15,00 rejestracja uczestników

godz. 16,00 spacer po Starym Mieście w Lublinie

zwiedzanie wybranych atrakcji i zabytków Lublina

godz.17,00 – posiedzenie Rady Naukowo-Programowej Konferencji

godz. 19,00 wieczór integracyjno-wspomnieniowy,

17.10.2015 /sobota/ - godz. 9,00 – uroczyste otwarcie konferencji,

godz. 9,15 – wystąpienia okolicznościowe przedstawicieli władz centralnych i lokalnych

godz. 9,45 – wręczenie medali, odznaczeń i wyróżnień oraz odczytanie listów gratulacyjnych,

Referatu programowe – Sesja Plenarna:

godz. 10,00 –12,00 – referaty programowe /6x20/ min./

Pierwsza niepaństwowa szkoła wyższa kształcąca kadry dla gospodarki turystycznej i jej znaczenie w tworzeniu modelu kształcenia kadr dla potrzeb turystyki /gospodarki turystycznej/. Prof. dr Franciszek Midura, doc. Henryk Stefanek - Rola i znaczenie wybranych dyscyplin naukowych w procesie kształcenia kadr dla turystyki:

2. Nauki o kulturze fizycznej i rekreacji – prof. zw. dr hab. Aleksander Ronikier

3. Nauki geograficzne – prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalczyk

4. Nauki ekonomiczne

5. Kształcenie dla przyszłości. Sektorowe Ramy Kwalifikacyjne w Turystyce – mgr Agnieszka Szymczak / Instytut Badań Edukacyjnych

6. Potrzeby branży /gospodarki/ turystycznej a model kształcenia – dr Bartłomiej Walas

godz. 12,00 – 13,00 – dyskusja plenarna /6x10 min/

Dr hab. Jerzy Gospodarek /SGH/ - „Refleksje na temat prawa na studiach turystycznych w Trzeciej Rzeczypospolitej"

godz. 13,00 – 14,00 – przerwa obiadowa,

godz.14,00 – 17,450 – dyskusja w Zespołach /Panelach tematycznych/ (5 panele X 45 min = 225 min)

Moderatorzy i uczestnicy panelu reprezentują przedstawicieli branży – organizacje zawodowe, biura podróży, hotele i gastronomie, organizacje społeczne - organizatorów turystyki, administrację samorządową itp.

Panel I. Moderator: Zygmunt Kruczek. Jak kształcić dla biura podróży, pilotażu i przewodnictwo, IT, atrakcji turystycznych.

Panel II. Moderator K. Wojtkiewicz/ IGHP - w uzgodnieniach/ Jak kształcić dla hotelarstwo i gastronomia.

Panel III. Moderator; Andrzej Kozłowski. Jak kształcić dla turystyki biznesowej, uzdrowisk, wellness&spa i innych usług towarzyszących.

Panel IV. Zarząd Główny PTTK - Jak kształcić dla turystyki społecznej, młodzieżowej, aktywnej /kwalifikowanej/.

Panel V. Teresa Skalska – Przygotowanie akademickie praktycznie do zawodu.

Godz. 18.00 - Podsumowanie konferencji

Godz.19,00 – Uroczysta kolacja. Degustacja produktów lokalnych i regionalnych.

18.10.2015 /niedziela/

Godz.10,00 Udział w uroczystej XV inauguracji roku akademickiego 2015/16 w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie,

Godz. 12. Zakończenie uroczystości inauguracyjnych i konferencji,

Termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji, 15 wrzesień 2015 r. Termin nadsyłania referatów, wystąpień plenarnych, doniesień naukowych itp. /skróty, streszczenia, tezy do 30 września. Referaty będą kwalifikowane wstępnie na podstawie nadesłanych streszczeń /tez/ oraz ostatecznie po otrzymaniu pełnych tekstów. Wszystkie zakwalifikowane referaty przeznaczone do wygłoszenia w sesji plenarnej lub w sekcjach–panelach tematycznych będą opublikowane w wydawnictwie „Monografia niepaństwowego wyższego szkolnictwa turystycznego w Polsce". Teksty artykułów należy nadsyłać na adres e-mail:biuro@stowarzyszenieset.pl lub blawat@hotel.pl

Opłaty udziału w konferencji w wysokości 100 zł należy dokonać do 30 września.Opłata dla osób towarzyszących wynosi 200 zł. Nr konta: 10 1500 1520 1215 2002 9435 0000 (Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie)

Opłata zapewnia publikacje artykułów i wystąpień w „Monografii niepaństwowego wyższego szkolnictwa turystycznego w latach 1990 - 2015" oraz 1 egzemplarz autorski; materiały konferencyjne /skróty – tezy nadesłanych referatów i wystąpień/; uczestnictwo w obradach plenarnych i sesjach tematycznych panelach dyskusyjnych/; uczestnictwo pierwszego dnia w „Wieczorze wspomnień - integracyjnym"; uczestnictwo drugiego dnia w obiedzie i Uroczystej Kolacji Regionalnej; poczęstunek w przerwach w obradach /kawa, herbata, woda itp.; uczestnictwo w wycieczce pieszej /z przewodnikiem/ po atrakcjach turystycznych Starego Miasta w Lublinie.

Koszt dojazdu i noclegów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelach w Lublinie /Hotel Europa 4*, hotel Huzar 2*, pokoje gościnne WSSP/.

Konferencja „Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce". Termin: 16-18 października. Miejsce: siedziba Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2.

Kontakt: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza – tel. +48 81 7407240, e-mail: info@wssp.edu.pl; Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki – tel. +48 22 6289374, e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl.

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela Komitet Organizacyjny: przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prof. dr Franciszek Midura, fmidura@tlen.pl; prof. dr Krzysztof Łopaciński, krzys@intur.com.pl; sekretarz Komitetu Organizacyjnego.doc. Waldemar Błaszczuk, blawat@hotel.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit