Wiedzy nigdy zbyt wiele – warsztaty POT – ROT - LOT

krystyna hartenberger-pater

Rozmową z Krystyną Hartenberger-Pater, dyrektorką Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, dotyczącą dwuletniego cyklu szkoleń i warsztatów organizowanego przez Polską Organizacją Turystyczną w współpracy z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, rozpoczynamy cykl wywiadów poprzedzających szkolenia w ramach projektu.

Czego spodziewa się Pani po szkoleniu/warsztacie przeprowadzonym wspólnie z POT?

Wiedzy nigdy zbyt wiele, zwłaszcza w takiej dziedzinie jaką jest marketing terytorialny. Wszyscy cały czas się uczymy, cały czas zgłębiamy nowe zagadnienia ale też staramy się transferować zdobytą wiedzę dalej do naszych partnerów lokalnych. Projekty szkoleniowe z udziałem praktyków zawsze stanowiły ważny element funkcjonowania Pomorskiej ROT. Forum Turystyczne to z kolei już nasza pomorska tradycja i zarazem idealna platforma do dialogu z branżą i środowiskiem turystycznym. Cieszę się, że udało się nam skonsolidować działania z Polską Organizacją Turystyczną, połączyć siły i zrealizować te projekty wspólnie. Jeśli mówimy o trójstopniowym systemie zarządzania to właśnie takie wdrożenie jest idealnym przykładem jego funkcjonowania na Pomorzu.

Jakie zagadnienia powinny być najważniejsze dla usprawnienia trójszczeblowego systemu zarządzania turystyką POT-ROT-LOT?

Każdy model opiera się na ludziach, współpracy, wzajemnym zrozumieniu i zaangażowaniu. Zatem niezwykle istotne jest aby widzieć sens współdziałania i korzyści, jakie niesie ze sobą takie partnerstwo. To zarazem pierwszy ale i najistotniejszy element całej układanki, któremu należy poświecić sporo czasu. Ważne aby wszystkie strony porozumienia zrozumiały, że mają z tej kooperacji tyle ile sami dadzą od siebie.

Który rynek zagraniczny jest dla PROT priorytetowy. Czego spodziewa się pani po współpracy z Zagranicznymi Ośrodkami POT?

Nie działamy ad hoc. Strategia działania jest bardzo przemyślana, spójna i konsekwentna. Od kilku lat pracujemy nad rynkiem skandynawskim i ta praca teraz przynosi wymierne efekty np. w postaci dynamicznie rosnącego ruchu ze Szwecji czy Norwegii. Niezwykle istotny jest tez dla nas rynek niemiecki. Niemniej jednak grupa odbiorców zmienia się. Turystyka sentymentalna powoli się kończy dlatego już dziś musimy myśleć o tym czym i jak skusić „nowego" turystę. Stąd też obecność ZOPOT Berlin i diagnoza tego rynku na Forum. ZOPOT jest dla nas nieocenioną skarbnicą wiedzy pod katem potrzeb i preferencji jego mieszkańców, a naszych potencjalnych turystów. Również znajomość rynku pod kątem mediów, touroperatorów czy nawet domów mediowych pozwoli nam przygotować skuteczniejszą strategię działania.

Czy możemy prosić o kilka słów na temat prelegentów i programu szkoleń?

Zależało nam aby program był bardzo skondensowany i zróżnicowany tak aby równolegle poruszyć kilka kluczowych tematów. To będzie takie kompendium wiedzy z różnych dziedzin, każdy temat wymaga bowiem osobnego przynajmniej kilkugodzinowego warsztatu. Niemniej jednak poruszone zostaną najważniejsze kwestie na jakie należy zwracać uwagę przy prowadzeniu działań z zakresu social media, PR, storytellingu czy budowania marki, a więc dziedzin z jakimi mamy do czynienia na co dzień. Cieszę się, że nasze zaproszenie do współpracy przyjęli praktycy z ogromnym doświadczeniem. Anna Proszowska – Sala z City Bell Consulting, dyrektor programowy i pomysłodawca Festiwalu Promocji Miast Regionów Adrian Pietraszkiewicz z Agencji Fenomem, która to obsługuje w pełnym zakresie kreacyjnym taką markę jak WizzAir, to nazwiska, dla których warto przyjechać 23 kwietnia do Tczewa.

Dziękuję za rozmowę.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit