Wprowadzanie nowej jakości do polskiej turystyki

Dawid Lasek, wiceminister sportu i turystyki

Pragmatyka współdziałania wymaga od stron zgodności celu, do którego się dąży, wymiany informacji i dzielenia się doświadczeniami. Takie między innymi przesłanie towarzyszyło zorganizowanej 15 grudnia w Warszawie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konferencji „Dobre praktyki tworzenia marek terytorialnych oraz transgranicznych produktów i usług turystycznych”.

Warszawska konferencja wpisuje się w strategię rozwoju gospodarki turystycznej realizowaną przez MSiT. Główna część spotkania, w którym wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, branży turystycznej, gremiów naukowych oraz uczestnicy z innych krajów ‒ poświęcona została problematyce marek terytorialnych, która wiąże się z projektem Departamentu Turystyki MSiT, jakim jest budowa Domu Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych.

Po pierwsze systematyzować wiedzę i terminologię

Rozpoczynając konferencję, Dawid Lasek, wiceminister odpowiedzialny za turystykę w Ministerstwie Sportu i Turystyki, podkreślił, jak istotne znaczenie przed podjęciem praktycznych działań ma uporządkowanie pojęć. Na przykład istnieje rozdźwięk pomiędzy branżą turystyczną, ekonomistami, politykami, osobami odpowiedzialnymi za kierunki rozwoju gospodarki, w ocenie wielkości dochodu wnoszonego przez turystykę do narodowego PKB. Z jednej strony z interpretacji wyników badań wynika, że wkład turystyki do budżetu państwa oscyluje na poziomie około 3 proc. Wielu specjalistów wyraża jednak przeciwny punkt widzenia. Powołują się przy tym na przekonywujący argument, że turystyki nie można mierzyć wyłącznie wynikami wąsko pojmowanego sektora turystycznego. Postęp turystyki leży bowiem w interesie wszystkich gałęzi gospodarki narodowej. Pieniądze wydawane przez klientów płacących za usługi turystyczne przepływają do innych działów, częściowo stając się zyskiem przedsiębiorstw pozornie w ogóle nie kojarzonych z turystyką. Po podsumowaniu danych, udział turystyki w narodowym PKB jest więc znacząco wyższy. Niebagatelna rozbieżność poglądów. Dalsze systematyzowanie wiedzy, jak podkreślał minister Lasek, pozwoli administracji gospodarczej i samorządom, w sposób racjonalny, podejmować decyzje o inwestowaniu w rozwój turystyki. Gospodarka turystyczna nadal też budzi mylne skojarzenia wśród ogółu społeczeństwa. W potocznym odbiorze postrzegana jest przede wszystkim w kategoriach zagranicznych wakacji w rejonach świata o ciepłym klimacie. Priorytetem rządu oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki jest wzmocnienie turystyki krajowej i znaczące powiększenie eksportu usług turystycznych przyczyniające się do zwiększenia w naszym kraju dochodów wielu grup zawodowych i gałęzi gospodarki, korzystających na wzroście przyjazdów turystycznych do Polski.

Dom Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych

Jak uzasadniał minister Dawid Lasek, istnieje potrzeba dostosowania oferty do reguł współczesnego rynku usług turystycznych. Temu właśnie ma służyć między innymi stworzenie integrującego Domu Marek Terytorialnych, które umożliwią pokazanie Polski z całym bogactwem kulturowym i przyrodniczym w połączeniu z wysokim standardem usług. Na obecnym etapie rozwój turystyki zależy nie tylko od działalności hoteli, restauracji, lecz przede wszystkim zaangażowania ludzi. Dom marek turystycznych będzie zachęcał, by wykorzystywać potencjał lokalny i angażować we współdziałanie lokalną społeczność. Budowa systemu zarządzania marką miejsca wpływa pozytywnie na lokalne procesy gospodarcze tworząc powiązania pomiędzy przedsiębiorcami, władzami lokalnymi a sektorem organizacji pozarządowych. Komercjalizacja markowych produktów turystycznych podniesie rentowność przedsiębiorstw turystycznych, zapewni wpływy do budżetów samorządów i budżetu państwa, stworzy podstawy szerokiej oferty wysokiej jakości usług, budującej w odbiorze zagranicznych turystów, renomę Polski. Tak definiowana turystyka zaliczona została przez rząd do branż, które wyróżnia zdolność dynamizowania rozwoju Polski, a projekt Domu Marek Terytorialnych znalazł miejsce w rządowym planie wicepremiera Morawieckiego Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

O turystyce językiem, w którym komunikują się klienci

Pełniący obowiązki prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Bartłomiej Walas (fot.), skupił się w swojej wypowiedzi na istocie rozumienia marki. Stanowią one istotny element motywacyjny i wpływający na decyzję w wyborze miejsca, do którego turysta przyjeżdża. Istotą współczesnego marketingu rynku usług turystycznych jest zasadnicza zmiana w ocenie motywacji konsumentów, ich oczekiwań i wymagań. Promowanie zasobów na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, coraz wyraźniej traci na marketingowej skuteczności. Należy nauczyć się mówić o turystyce językiem, w którym komunikują się klienci. Do przeszłości odchodzi epoka wielkich kampanii reklamowych zachęcających do przyjazdów do danego kraju. To poglądy wyrażane w sieci, na forach internetowych, podczas rozmów i wzajemnie przekazywane rekomendacje kształtują motywacje do wyjazdu. Sukces w sprzedaży musi być poprzedzony właściwym przygotowaniem, pod kątem konkretnych zainteresowań wyodrębnionych grup odbiorców, ofert tematycznych, które promowane będą zgodnie z regułami dostosowanymi do specyfiki współczesnego społeczeństwa informacyjnego. W najbliższych latach Polska Organizacja Turystyczna koncentrować się będzie na działaniach w budowaniu marki „Polska” w obszarze turystyki na kilku dziedzinach wybranych w oparciu o analizę najważniejszych światowych trendów w popycie turystycznym oraz ocenie aktualnego dostosowania podaży usług w Polsce do bieżących oczekiwań konsumentów. Między innymi do najważniejszych obszarów zalicza się potencjał ofert city break turystyki miejskiej i kulturowej, turystykę aktywną, przemysł spotkań, szeroko rozumianą turystykę prozdrowotną i formy turystyki zgodne z trendem slow life zdobywającym coraz większą popularność społeczną.

Wprowadzanie nowej jakości do polskiej turystyki

Do uczestników konferencji, a także do wszystkich ludzi turystyki minister Lasek zwrócił się z zaproszeniem do partnerskiej współpracy przy wprowadzaniu nowej jakości do polskiej turystyki. W konkluzji minister podkreślił, iż po tej konferencji obecni powinni nabrać przekonania do słuszności obranego celu i metod jego osiągania, Celu, którym jest zbudowanie popytu wewnętrznego i doskonalenie kompetencji w zakresie obsługi klientów zagranicznych ważnych dla wzrostu dochodów turystyki i powiązanych z nią działów gospodarki.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit