Wywiady c.d.

Wspólnie realizujemy niektóre przedsięwzięcia promocyjne

Rozmowa z Cezarym Molskim, zastępcą dyrektora Departamentu Współpracy Regionalnej w POT

Jan Wysokiński: - Duży wpływ na działalność poszczególnych regionalnych organizacji turystycznych mają wielkości ich budżetów oraz zewnętrznych środków finansowych. Jakie jest w tym miejsce dla dofinansowania ze strony POT wspólnych przedsięwzięć?

Cezary Molski: - ROT-y są przede wszystkim naszym najważniejszymi partnerami i dlatego w różnych formach utrzymujemy z nimi aktywną współpracę i w określonym zakresie podejmujemy też wspólne przedsięwzięcia, na których realizację zapewniamy środki finansowe w ramach podpisanych umów. Tu warto dodać, że w roku ubiegłym po raz pierwszy udało się podpisać umowy z wszystkimi regionalnymi organizacjami turystycznymi.

Na podstawie tych umów realizowane były wspólnie działania w dwóch zasadniczych obszarach i na ich dofinansowanie przeznaczono łączną kwotę w wysokości prawie 900 tysięcy złotych. Jeden z tych obszarów to takie działania, jak szkolenia dotyczące produktów turystycznych i inne szkolenia, certyfikacja turystycznych produktów regionalnych i lokalnych, upowszechnianie dobrych praktyk w zarządzaniu produktem turystycznym, tworzenie baz danych na poziomie regionu. Takie zadania były wpisywane do porozumień między Polską Organizacją Turystyczną a regionalnymi organizacjami turystycznymi i na te zadania przeznaczono kwotę 26 tysięcy dla każdej ROT. 

Warto dodać, że poza tym mogły być jeszcze inne szczegółowe zadania regulowane odrębnymi umowami i te dotyczyły np. szkoleń na temat produktów turystycznych albo konkretnych imprez promocyjnych związanych z rozwojem produktów turystycznych i one były dofinansowywane odrębnie.

Drugi natomiast obszar, to wspólnie realizowane wydawnictwa, i w tym przypadku dla każdej ROT przewidziano kwotę 30 tysięcy złotych - na wydawnictwa wykonywane w ujednoliconej szacie graficznej, z logo promocyjnym Polska. W sumie zatem na oba te obszary działania każda regionalna organizacja turystyczna mogła wykorzystać 56 tysięcy złotych. Te wspólne realizacje - ich warunki są zawsze negocjowane i zapisane w umowach - to nie jest forma dofinansowania regionalnych organizacji turystycznych i ich bieżącego działania. Wspólnie finansujemy tylko takie działania i przedsięwzięcia, na których zależy zarówno nam, jak też poszczególnym ROT-om.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit