Konferencja POT-ROT w Krakowie

Współpraca w zakresie rozwoju i promocji polskiej turystyki

Prezydium „małopolskiego szczytu turystycznego”…Więcej »

Małopolska - miejsce pierwszej z cyklu zapowiedzianych przez Polską Organizację Turystyczną (POT) konferencji w regionach. Ich ideę przedstawiono w Łagowie Lubuskim podczas listopadowego Forum Regionów.

Konferencje w województwach mają na celu ustalenie ram współpracy w regionach. Pierwsza nosiła tytuł „Współpraca w zakresie rozwoju i promocji polskiej turystyki ” i odbyła się w Krakowie. W trakcie spotkania omówiono również perspektywy wspólnej realizacji strategii Polski w sektorze turystyki ze wskazaniem Małopolskiej Organizacji Turystycznej (MOT) jako partnera instytucjonalnego POT.

Wspólnie - na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym

Spotkanie otworzył Leszek Zegzda, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego odpowiedzialny za turystykę. Podkreślając rolę turystyki w rozwoju regionu zwrócił uwagę na istotę właściwej organizacji czasu wolnego i wypoczynku społeczeństwa. W tym „małopolskim szczycie turystycznym” wzięli udział wiceprezesi Polskiej Organizacji Turystycznym - dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek i dr Bartłomiej Walas, którzy przedstawili strategię i praktyczne aspekty promocji turystyki oraz Jan Wieczorkowski, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Jan Bączek, wiceprezes MOT.

Uczestnicy konferencji, głównie przedstawiciele samorządów, branży turystycznej i mediów, zapoznali się z dokumentem „Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015”, który omówiła i opatrzyła komentarzem Elżbieta Wyrwicz, zastępca dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Aspekty praktyczne współpracy i plany robocze obu organizacji pojawiły się w dalszych wystąpieniach, w czasie których Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT oraz Paweł Mierniczak, dyrektor MOT, omówili zagadnienia wspólnych działań na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit