Fundusze unijne na promocję polskiej turystyki

Wszedł w życie projekt POT „Promujmy Polskę Razem”

Pod umową podpisy złożyli - w imieniu Instytucji Pośredniczącej Rafał Baniak (z prawej), podsekretar

W gmachu Ministerstwa Gospodarki przy warszawskim Placu Trzech Krzyży, 12 sierpnia podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu „Promujmy Polskę Razem”. Pieniądze pochodziły będą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, z działania 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

W obecności zaproszonych dziennikarzy, w asyście kamer telewizyjnych pod umową podpisy złożyli - w imieniu Instytucji Pośredniczącej Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz reprezentujący beneficjenta Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

W salach resortu gospodarki obecni również byli Bartłomiej Walas, wiceprezes POT. Halina Trojanowska, dyrektor Biura Finansów, główna księgowa POT i Jacek Olszewski, z Departamentu Planowania Marketingowego POT.

30 mln euro na poprawę wizerunku Polski i rozwój usług turystycznych

- Podpisujemy umowę na finansowanie realizacji projektu przygotowanego przez Polską Organizację Turystyczną, Jego budżet opiewa na kwotę trzydziestu milionów euro a przewidziane wydatki stanowią w stu procentach koszty kwalifikowane – mówił wiceminister Rafał Baniak. Zgodnie z treścią podpisanej umowy, koszt realizacji projektu „Promujmy Polskę Razem” zostanie w 85 proc. sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Drobiazgowo szczegółowy opis planowanych zamierzeń ujęty został w opasłym, liczącym kilkaset stron wniosku. Zgodnie z osią priorytetową 6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt zakłada poprawę wizerunku Polski oraz rozwój usług turystycznych poprzez określenie przedsięwzięć promocyjnych niezbędnych do poprawy atrakcyjności kraju, w tym wsparcia dla tworzenia innowacyjnych typów produktów i usług turystycznych oraz tworzenia systemu informacji turystycznej. Realizacja przyjętych zamierzeń w projekcie zgodna jest z założeniami określonymi w Marketingowej Strategii Polski w Sektorze Turystyki 2008-2015 opracowanej w 2008 r. przez POT oraz w Kierunkach Rozwoju Turystyki do 2015 MSiT 2008.
Z głównymi aspektami tego ważnego dla promocji polskiej turystyki przedsięwzięcia zaplanowanego przez POT zapoznał zebranych prezes POT Rafał Szmytke.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit