Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu EDEN

zaproszenie na Galę 3

Polska Organizacja Turystyczna serdecznie zaprasza na uroczyste rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu EDEN - Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne. W tym roku tematem przewodnim była turystyka kulturowa. Uroczystość odbędzie się 27 czerwca o godzinie 13.00 w Villi Foksal w Warszawie.

Rozwój projektu jest wspierany przez Komisję Europejską, która uruchomiła go w 2006 r. i nadal pełni w jego ramach istotną rolę koordynacyjną. Jest to projekt promujący zrównoważone modele rozwoju turystycznego w całej Unii Europejskiej. Projekt opiera się na organizowanych każdego roku (począwszy od 2007 r.) krajowych konkursach, w których wyłaniane są modelowe ośrodki turystyczne w każdym kraju uczestniczącym. Polska Organizacja Turystyczna (POT) jest koordynatorem polskiej edycji konkursu od 2009 roku.

Poprzez wybór takich ośrodków projekt EDEN skutecznie realizuje cel, jakim jest zwracanie uwagi na wartości, różnorodność i wspólne cechy europejskich atrakcji turystycznych. Zwiększa on widoczność wschodzących europejskich ośrodków, stanowi platformę do wymiany dobrych praktyk w całej Europie oraz promuje tworzenie sieci między zwycięzcami konkursów.

Zasada działania projektu EDEN jest prosta: każdego roku Komisja Europejska, w bliskiej współpracy z krajowymi organami odpowiedzialnymi za turystykę, wybiera temat oraz po jednym ośrodku turystycznym z każdego kraju uczestniczącego. Wybrany temat jest ściśle związany z poszczególnymi aspektami zrównoważonego rozwoju oraz umożliwia pokazanie wartości i różnorodności europejskich destynacji turystycznych. W projekcie EDEN uczestniczy w sumie 27 krajów z Unii Europejskiej oraz pozostałych Państw stowarzyszonych. Każdy kraj uczestniczący w projekcie organizuje konkurs wewnętrzny (krajowy), którego celem jest wybranie, w oparciu o ustalone kryteria, jednej destynacji i zgłoszenie jej do Komisji Europejskiej, która dokonuje weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia wyboru.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.edenpolska.pl

Źródło: Polska Organizacja Turystyczna

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit