Zgłoszenia do konkursu 7 Cudów Funduszy Europejskich

zgłoszenia do konkursu 7 cudów

Do 3 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do ósmej edycji ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich". Konkurs promuje projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Organizatorzy nagradzają najlepsze przedsięwzięcia między innymi z zakresu turystyki.

W tym roku projekty turystyczne znajdują się w kilku kategoriach - turystyka mobilna i wirtualna, kultura i sztuka, miejsce przyjazne rodzinie, edukacja. Rewitalizacja - wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji. Obiekt turystyczny - np. muzeum, hotel, zamek, pałac, zajazd, centrum kongresowe, skansen, obiekt sakralny itp. Turystyka mobilna i wirtualna - usługi turystyczne wykorzystujące aplikacje mobilne i internet; np. wirtualny spacer, internetowe platformy turystyczne, e-mapy, e-booki, internetowe przewodniki, itp. Turystyka aktywna - np. ścieżka rowerowa, szlak wodny, szlak turystyczny, obiekt sportowo-rekreacyjny. Kultura i sztuka - instytucje kultury, a także promocyjne wydarzenia kulturalne o charakterze cyklicznym. Miejsce przyjazne rodzinie - np. park tematyczny, biblioteka, ogródek jordanowski, ogród zoologiczny, centrum wypoczynkowo-edukacyjne, park orientacji przestrzennej. Edukacja - np. edukacyjne centrum naukowe, program edukacyjny, cykliczne spotkania edukacyjne, wydarzenia sportowo-rekreacyjno-edukacyjne.

Główną nagrodą w konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich", tablica pamiątkowa i dyplom, a także zindywidualizowane pakiety promocyjne. Projektodawcy, którzy uzyskają nominacje do głównych nagród, zostaną zaproszeni na posiedzenie Kapituły Konkursu, aby zaprezentować swoje projekty. Spotkania będą się odbywać w Warszawie w czerwcu i lipcu 2015 r.

Aby zgłosić projekt do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika konkursu. Następnie przesłać w terminie do 3 czerwca 2015 roku, materiały ilustrujące projekt to jest zdjęcia, filmy, publikacje i prezentacje na adres organizatora.

Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich" ul. Zjazd 2/4 60-653 Poznań e-mail: konkurs@smartlink.pl

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Konkursu: Piotr Koziróg tel. kom. 605-517-004 tel./faks: 61 849 90 40 (wew. 103) i Agata Rokita, kom. 605 517 009
e-mail: konkurs@smartlink.pl 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit