Zwiększyć bezpieczeństwo dzieci

Konferencję prowadzą. Od lewej, wiceminister Tomasz Jędrzejczak, Gabriela Kühn, koordynatorka programu przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci z ramienia Fundacji Dzieci Niczyje, insp. Cezary Popławski, zastępca Komendanta Głównego Policji,  Gilles Clavie, prezes zarządu Orbis

„Ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem w kontekście podróży i turystyki". Taki tytuł miała konferencja zorganizowana 26 maja przez Grupę Hotelową Orbis, Fundację Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komendę Główną Policji.

- Podróżni i pracownicy branży turystycznej mają szansę zaobserwować niepokojące sytuacje, wskazujące na podejrzenie wykorzystywania dzieci. Spotkaliśmy się, żeby omówić uwarunkowania prawne i wymogi dla branży turystycznej dotyczące ochrony dzieci oraz praktyczne rozwiązania, które pozwolą zwiększyć ich bezpieczeństwo – wyjaśnia Gabriela Kühn, koordynator kampanii w Fundacji Dzieci Niczyje.

Rośnie liczba turystów i podróżnych, a wraz z nią proporcjonalnie zwiększa się ryzyko seksualnego wykorzystywania dzieci. Trudno jest uzyskać dane na temat skali problemu, wiele przypadków nie jest ujawnianych, dlatego należy zwiększać świadomość wobec tego problemu poprzez angażowanie do współpracy nowych podmiotów, co poprawi wykrywalność tego rodzaju incydentów. Orbis od trzech lat prowadzi program zapobiegania temu zjawisku, który wymaga nie tylko współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy Fundacją Dzieci Niczyje, Policją i Orbisem, ale przede wszystkim regularnych szkoleń, edukacji i polityki informacyjnej. Kompleksowe działania pozwolą na realizację założeń Kodeksu Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem (www.thecode.org ). Kodeks Postępowania (The Code of Conduct) powstał w 1998 roku z inicjatywy ECPAT International, która jest siecią organizacji pozarządowych podejmujących działania mające na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu dzieci w prostytucji, pornografii i handlu ludźmi. Fundacja Dzieci Niczyje pełni w Polsce rolę lokalnego reprezentanta Kodeksu Postępowania (Local Code Representative) oraz przedstawiciela organizacji ECPAT. Przyjęcie Kodeksu zobowiązuje między innymi do ustanowienia wewnętrznej polityki mającej na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci; przeszkolenia personelu hotelowego w zakresie polityki przyjętej przez firmę. Szkolenia obejmują personel pracujący w kraju pochodzenia oraz w krajach, do których turyści wyjeżdżają w celach turystyki seksualnej; wprowadzenia w umowach z dostawcami klauzuli, informującej o działaniach podejmowanych przeciwko turystyce seksualnej; informowania turystów za pomocą katalogów, broszur, ulotek, spotów czy strony internetowej o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci i społecznym zaangażowaniu biznesu w działania mające na celu przeciwdziałanie problemowi; informowania kluczowych osób w otoczeniu lokalnym o prowadzonej przez firmę polityce oraz współpraca z policją, taksówkarzami, właścicielami barów, restauracji, obiektów noclegowych, itd.

Organizatorzy konferencji chcą zachęcić jak najwięcej podmiotów z branży hotelarskiej i turystycznej do zaangażowania się w działania w ramach The Code of Conduct na rzecz bezpieczeństwa dzieci oraz tworzenia odpowiedzialnej turystyki w Polsce. – Ochrona dzieci stanowi jedno z naszych zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dajemy przykład w tworzeniu dobrych praktyk w hotelarstwie, które pomagają w zwalczaniu niemożliwych do zaakceptowania, negatywnych zjawisk społecznych. Wspólnie z naszymi partnerami będziemy edukować i informować, aby zwiększać świadomość społeczeństwa, zwalczać takie negatywne zjawiska społeczne i działać prewencyjnie na rzecz ochrony nieletnich – deklarował w czasie konferencji Gilles Clavie, prezes zarządu i dyrektor generalny Orbis SA.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit