LGD „Dolina Pilicy”

Aktywizacja społeczności lokalnych

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Pilicy” nie boi się przestojów, które mogłyby nastąpić od chwili zakończenia jednej perspektywy finansowej i podpisania umów na kolejne lata. Stowarzyszenie działało bardzo oszczędnie i zgromadzone środki pozwalają na utrzymanie biura w okresie przejściowym.

To opinia Pauliny Truchan, głównej księgowej LGD Stowarzyszenie „Dolina Pilicy”, wyrażona podczas spotkania na targach Tour Salon. Rozmówczyni okazała się świetnym znawcą zagadnień merytorycznych LGD, co niewątpliwie pomaga jej w pracy.

Do istniejącej od 2005 roku LGD należy 10 gmin powiatów: tomaszowskiego (mazowieckiego), opoczyńskiego i radomszczańskiego. Atrakcjami terenu działania są: Zalew Sulejowski, lasy, zabytki, a także kultywowany folklor i materialna kultura ludowa Ziemi Opoczyńskiej i terenów przyległych. Trwają tutaj tradycyjne zawody, jak choćby: garncarstwo, hafciarstwo, wikliniarstwo, bibułkarstwo, wypiek chleba.

Dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy na zamku w Inowłodzu, m.in. konkurs poetycki imienia Juliana Tuwima. Promowany jest questing czyli narracja, która towarzyszy zwiedzaniu miejsc. W wielu elementach metoda ta przypomina podchody i harcerskie gry patrolowe oraz gry miejskie. Od gier miejskich questy odróżnia bezobsługowość, a od podchodów dodatkowo też i to, iż są one ściśle związane z promocją konkretnych miejsc i mają funkcje edukacyjne.

LGD organizuje szkolenia dla mieszkańców, w tym dla uczniów, obejmujące m.in. małą przedsiębiorczość, a także ochronę walorów turystycznych. W planach są przeglądy zespołów folklorystycznych.

W Radzie LGD jest 40 osób, w tym wójtowie każdej z gmin, tj. z Aleksandrowa, Inowłodza, Lubochni, Mniszkowa, Przedborza, Sławna, Sulejowa, Tomaszowa Mazowieckiego. Ułatwia to decyzyjność i przepływ informacji. Biuro zatrudnia 6 pracowników. Roczna składka dla gmin 15 tys. zł, osoby fizycznie rocznie 12 zł (jest ich 123). Kwoty te stanowią bariery uczestnictwa we wspólnych działaniach.

- Do LGD mogą przystąpić kolejni członkowie, m.in. następne koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia agroturystyczne - zachęca rozmówczyni.

LGD dba o promocję. Bierze czynny udział w targach, np.  Tour Salon, Targach Agrotravel w Kielcach i innych. Jest członkiem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit