DOT po absolutorium

Bez uwag krytycznych, ale nie bez emocji

Walne Zebranie Sprawozdawcze DOT…Więcej »

Walne Zgromadzenie zaakceptowało jednomyślnie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, sprawozdania finansowego i udzieliło absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.

Uwag krytycznych o działalności DOT nie miała Elżbieta Zakrzewska, szefowa komisji turystyki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, gość spotkania. Podziękowała szefostwu DOT za dotychczasową pracę. Co akurat nikogo nie zdziwiło, bo przedstawiciele DOT na komisjach turystyki Sejmiku są zawsze merytorycznie doskonale przygotowani.

Najwięcej emocji podczas XV Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, które odbyło się 23 czerwca we Wrocławiu, wzbudziły wydawnictwa. Na przykład przedstawiciel Świerzawy postulował, żeby wydać folder o najciekawszych zabytkach średniowiecznych Dolnego Śląska. Na sali przyjęto ze zrozumieniem argumentację zastępcy burmistrza tego miasta, bo wiadomo, że znajduje się w nim cenny kościół z tej epoki. Jednak wydawnictwa stricte o zabytkach średniowiecznych nie będzie, bo przyjęto też za słuszną argumentację, że z propozycjami wydawniczymi powinny iść w parze propozycje ich sfinansowania. - Ale to nie znaczy, że tych zabytków nie będziemy propagować. Będziemy, na przykład w folderze o osobliwościach Dolnego Śląska, który zaplanowaliśmy – mówił Wojciech Fedyk, dyrektor Biura Zarządu DOT.

Zainteresowanych dogłębnym poznaniem dobrych wzorów i sprawdzonych metod działania odsyłamy do pełnego sprawozdania z działalności DOT - www.dot.org.pl, w zakładce XV Walne.

Marek Perzyński

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit