Od początku chodziło o stworzenie w regionach takiej platformy, która umożliwiłaby współpracę samorządów, organizacji i przedsiębiorstw turystycznych w osiąganiu celów związanych z promocją na rynkach zagranicznych i krajowym, z informacją turystyczną, ale też z tworzeniem warunków dla lokalnej aktywności.

Bieg z przeszkodami

Powołanie dziesięć lat temu Polskiej Organizacji Turystycznej miało na celu stworzenie profesjonalnej organizacji do promocji Polski, na wzór istniejących w krajach UE. Otwierało to również drogę do powstania sprawnie działającego, trójstopniowego systemu promocji, na szczeblach: centralnym, regionalnym i lokalnym. Dziś to wygląda zupełnie inaczej, ale dobrze znane są trudne początki tworzenia obecnego systemu promocji i informacji turystycznej. Wynikały głównie z tego, że koncepcja systemu konstruowana była na wartościach deficytowych w naszym kraju – od chęci współpracy, wspólnego działania poczynając, a na finansowych środkach kończąc. Były też w początkowym okresie trudności o charakterze prawnym, do tego dochodził brak dobrych wzorów działania, niejasności z rozdziałem kompetencji.

Mimo tych trudności ROT-y po kilku latach i okrzepły, i stawały się coraz mocniejszym ogniwem systemu, i często z dużymi sukcesami potrafią dziś wykonywać niełatwe zadania. Mają za sobą okres organizowania się, poszerzania bazy członkowskiej o kolejne samorządy, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, które chciały się włączyć do promocji turystycznej. Teraz widać, że te płaszczyzny współpracy nie tylko integrują miejscowe środowiska turystyczne, ale również przejmują większą część zadań operacyjnych związanych z promocją turystyki : – Jedynie poprzez regiony promocja kraju jest najbardziej efektywna („Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku", Ministerstwo Sportu i Turystyki).

Wciąż pewną słabością jest to, że przedsiębiorstwa i organizacje sektora turystyki w niewielkim jak dotąd stopniu angażują się w działalność ROT i LOT, a tym samym w nieznacznym wymiarze uczestniczą w koncentrowaniu środków finansowych przeznaczanych na promocję. Generalnie trzeba ocenić, że wkład przedsiębiorstw w promocję obszaru czy regionu ich działania jest niewielki, natomiast oczekiwania są zazwyczaj duże.

Różne trudności, z jakimi ROT-y borykały się w minionych latach, tylko wzmocniły te organizacje, które obecnie potrafią w pełni wykorzystywać możliwości, jakie daje im formuła prawna. Łącząc różne podmioty, doświadczenia i interesy zapewniają bardziej skuteczną i skoordynowaną promocję, a także lepsze wykorzystanie rozproszonych dotąd środków promocyjnych.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit