Lokalna Organizacja Turystyczna Subregionu Zalewu Wiślanego

Dziewiąty LOT na Warmii i Mazurach

Pierwszy krok … Więcej »

27 listopada odbyło się spotkanie założycielskie Lokalnej Organizacji Turystycznej Subregionu Zalewu Wiślanego (LOT SZW).Z inicjatywą powołania tego stowarzyszenia wystąpiło Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Początek inicjatywie dała czerwcowa konferencja pn. „Forum Turystyki Wodnej”, podczas której Grzegorz Nowaczyk, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapowiedział podjęcie działań na rzecz powołania LOT-u, a Jerzy Wcisła, dyrektor Biura Regionalnego UM w Elblągu przedstawił założenia przyszłego stowarzyszenia.

Następnie, od czerwca do listopada, trwały rozmowy z potencjalnymi założycielami lokalnej organizacji turystycznej i prace nad statutem. 27 listopada dokonano jeszcze kilku zmian w projekcie statutu. Przez członków - założycieli został on przyjęty jednogłośnie.
Statut definiuje nazwę LOT-u i zasięg jej działania. Określają go granice Elbląskiego Węzła Wodnego, w skład którego wchodzą akweny wraz z otoczeniem: Zalew Wiślany, rzeki Nogat, Elbląg z kanałem Jagiellońskim, Szkarpawa z dopływami, Kanał Elbląski oraz rzeka Pasłęka. Siedzibą LOT-u będzie miasto Elbląg.

Na Warmii i Mazurach działa dotychczas osiem LOT-ów: LOT Powiatu Szczycieńskiego, LOT Powiatu Nidzickiego, LOT „Ziemia Mrągowska”, LOT „Kraina nie odkrytych tajemnic” , LOT Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy, Zachodniomazurska LOT, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” i LOT Mikołajki. W okolicach Elbląga i południowych brzegów Zalewu Wiślanego to pierwsza tego typu organizacja.

Celem LOT SZW jest promocja turystyczna regionu, wspieranie przedsiębiorczości turystycznej i prowadzenie różnych działań na rzecz rozwoju turystyki. LOT ma przy tym ambicje promocji subregionalnej, a nie tylko lokalnej. Stąd w gronie członków-założycieli są przedstawiciele instytucji (hotele, biura turystyczne, stowarzyszenia żeglarskie, pole golfowe) z Braniewa, Pasłęka, Malborka, a także obsługujące Kanał Elbląski. Są też - co szczególnie ważne - samorządy: starostwa powiatów braniewskiego i elbląskiego, miasta Frombork i Tolkmicko oraz Malbork reprezentowany przez budżetową jednostkę zajmującą się turystyką. W gronie założycieli jest 15 podmiotów prawnych i kilka osób fizycznych. Kilka następnych już wyraziło gotowość przystąpienia do LOT SZW, natychmiast po jego powołaniu. Przez aklamację przyjęto też zaproszenia prezesa Zarządu Sand Valley Company na przeprowadzenie inauguracyjnego spotkania LOT SZW w Pasłęku, na terenie pola golfowego.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit