LGD „Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy”

Frontem do turystyki nad górną i środkową Wkrą

Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy" ma siedzibę swojego biura w Ciechanowie. Osią współpracujących gmin jest środkowy bieg rzeki Wkry, ciągle jeszcze oczekującej na odkrycie. Choć tutaj, na północnym Mazowszu, turystyka wiejska ma pewne tradycje, to wydaje się, że mogłaby w jeszcze większym stopniu wpływać na rozwój tej okolicy.

Aktywnymi członkami LGD, prezentującymi swoje wspólne osiągnięcia m.in. na targach turystycznych „Lato 2014", są: miasto i gmina Bieżuń, miasto i gmina Glinojeck, gmina Kuczbork, miasto i gmina Lidzbark, gminy Lipowiec Kościelny, Lubowidz, Lutowin, Radzanów, Siemiątkowo, Szreńsk, Wiśniewo oraz miasto i gmina Żuromin.
Ten rozległy teren dysponuje istnym bogactwem walorów turystycznych, a każda gmina może poszczycić się posiadaniem własnych wyróżników. Rozwój lokalny propagowany przez LGD ma na celu różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej. Nikt tutaj nie ukrywa, że to właśnie produkty lokalne i turystyka dają największe, i najbardziej realne szanse rozwoju tych ziem. Dużą rolę w kształtowaniu, a może bardziej w uwypuklaniu atrakcyjności turystycznej, mają podejmowane przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej działania z zakresu odnowy wsi. To właśnie jakość przestrzeni wraz z tworzeniem produktu turystycznego są gwarantami pozyskiwania przewag konkurencyjnych związanych z rozwojem turystyki.
Działacze LGD nie ukrywają, że znaczącą rolę w tym zakresie ma potencjał lokalnego społeczeństwa, skupionego m.in. w organizacjach pozarządowych. I tak np. Towarzystwo Przyjaciół Bieżunia (członek LGD) jest autorem szeregu inicjatyw, m.in. utworzenia Muzeum Małego Miasta, konferencji i publikacji. Gminy położone nad Wkrą wykorzystują możliwość rozwijania turystyki i sportów wodnych oraz tradycyjnych letnisk, przy wykorzystaniu kwater prywatnych u rolników. Tak jest np. w Glinojecku, Strzegomie. Atrakcją są dwa parki krajobrazowe – Górznieńsko-Lidzbarski i Welski, położone częściowo w gminie Lidzbark, znanej z ośrodków wypoczynkowych nad jeziorami. Nie brak kompleksów leśnych, a o atrakcyjności turystycznej współdecydują twórcy ludowi, kapele i cenne zbytki architektury, np. gotycki kościół w Szreńsku. W Strzegomie znajduje się niedawno udostępnione Centrum Kulturowo-Historyczne „Kantor Młyński", w którym wykorzystano obiekty poprzemysłowe do wykreowania atrakcji kulturalnej, turystycznej i sportowej.
Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit