Jubileusz z poślizgiem

Istotnym wydarzeniem tego roku były obchody 15-lecia Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Była jedną z pierwszych regionalnych organizacji turystycznych, utworzoną w rok po rozpoczęciu działalności przez Polską Organizację Turystyczną. Ma znaczący udział w początkowym okresie budowy w naszym kraju nowego systemu zarządzania narodową turystyką.

Jubileusz ZROT nadawał w tym roku, ton obchodom Światowego Dnia Turystyki na Pomorzu Zachodnim. Galowe spotkanie zorganizowane zostało w dostojnych wnętrzach Opery Na Zamku w Szczecinie, w którym uczestniczyło około 500 osób. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego odznaczył Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Okolicznościowe gratulacje od prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej złożył Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT. Listowne gratulacje przysłali między innymi wiceminister sportu i turystyki Dariusz Rogowski, senator RP Grażyna Anna Sztark, poseł RP Stanisław Gawłowski, prezesi regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych i liczni przedstawiciele instytucji związanych z polską turystyką. 15-lecie było też okazją do uhonorowania ludzi turystyki wcześniej lub obecnie zasiadających we władzach ZROT, oraz członków organizacji, ze szczególnym wyróżnieniem tych, którzy są w organizacji nieprzerwanie od jej założenia.

Silne ogniwo systemu zarządzania i promocji polskiej turystyki

ZROT powołana została 15 lutego 2001 roku. Wśród członków założycieli było między innymi Województwo Zachodniopomorskie. Świadczyło to już wtedy, jak duże znaczenie instytucje odpowiedzialne za przyszłość Pomorza Zachodniego, przywiązywały do prawidłowego rozwoju turystyki, jednego z kluczowych sektorów gospodarki regionu. Intencje, nawet najlepsze, nie zawsze idą w zgodnej parze z procedurami administracyjnymi. Tak było w tym przypadku. Uporanie się z gąszczem formalności, trwało niemal rok. Stąd tegoroczne uroczystości jubileuszowe, nie były zgodne z datą metrykalną.

Obecnie ZROT zrzesza członków z całego regionu. Wśród nich samorząd województwa, powiaty, gminy, podmioty gospodarcze sektora turystyki czy też organizacje pozarządowe, w tym lokalne organizacje turystyczne. Współpracuje z instytucjami kultury, uczelniami i innymi organizacjami, które podobnie jak ZROT są zaangażowane w działania na rzecz rozwoju turystyki na Pomorzu Zachodnim. Jako element krajowego systemu ZROT współpracuje z Polską Organizacja Turystyczną oraz pozostałymi regionalnymi organizacjami turystycznymi.

Konwent Marszałków docenia rolę ROT i LOT

Program obchodów jubileuszu oprócz chwil uroczystych, wypełniły godziny pracy. Zorganizowano briefing prasowy z udziałem marszałka województwa Olgierda Geblewicza, wicemarszałka Jarosława Rzepy i prezesa ZROT Marka Migdala. Spotkanie z dziennikarzami poprzedziły dwudniowe obrady Zespołu Merytorycznego ds. Turystyki przy Konwencie Marszałków Województw RP. Zespół formalnie działa od 2016 roku. W czerwcu tego roku Konwent Marszałków Województw RP przyjął stanowisko, które podkreśla wagę regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w kształtowaniu, rozwijaniu i promowaniu polskiej turystyki. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy ZROT było pierwszym posiedzeniem Zespołu Merytorycznego ds. Turystyki, w którym oprócz przedstawicieli urzędów marszałkowskich uczestniczyli reprezentanci regionalnych organizacji turystycznych. Tym samym, ROTy formalnie i praktycznie weszły do zespołu, który będzie rekomendował Konwentowi Marszałów Województw RP pomysły i rozwiązania odnoszące się do sektora turystycznego w regionach, ale też stanowiska, na przykład odnoszące się do aktów prawnych, które będą przygotowywane na poziomie krajowym.

Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej, reprezentujący podczas uroczystości jubileuszowych prezesa POT Roberta Andrzejczyka złożył prezesowi ZROT Markowi Migdalowi i wszystkim pracownikom i partnerom ZROT – podziękowania za piętnaście lat owocnej współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, za wkładany wysiłek, zaangażowanie i kreatywność na rzecz rozwoju tak ważnej dla kraju dziedziny, jaką jest gospodarka turystyczna. – Jestem przekonany, że nasze kontynuowane z powodzeniem wspólne działanie, będzie przekładać się na coraz lepszą realizację misji promocji Zachodniego Pomorza oraz polskiej turystyki w kraju i rynkach międzynarodowych – mówił Janowski.

Najważniejszy partner POT w regionie

ZROT była regionalną organizacją turystyczną, utworzoną w rok po rozpoczęciu działalności przez Polską Organizację Turystyczną. Ma znaczący udział w początkowym okresie budowy w naszym kraju nowego systemu zarządzania narodową turystyką. Region zachodniopomorski należy do reprezentacyjnej drużyny polskiej turystyki. To zobowiązuje. Partnerzy ze ZROT zdają sobie z tego sprawę. Przede wszystkim z obiegowej opinii wyrażanej przez niejednego specjalistę, że położenie nad Bałtykiem daje regionowi przewagę nad tymi w głębi kraju. To prawda, ale nie do końca. Ten stereotypowy pogląd traci coraz bardziej na aktualności. Choć tradycyjne kurorty w sezonie letnim biją nieprzerwanie rekordy turystycznej frekwencji – oferta Zachodniego Pomorza nie ogranicza się do pobytu na plaży w dwa upalne miesiące. Propozycja stale się poszerza.

Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej udaje się z powodzeniem popularyzować wiele form wypoczynku, nie zawsze i niebezpośrednio związanych z urokami pobytu nad polskim morzem. Kreuje i rekomenduje markowe produkty, którym przyznawane są Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej. Należą do nich między innymi Centrum Słowian i Wikingów, Świnoujście-twierdza na wyspach, Barlinek jako Centrum Nordic Walking, Wakepark w Szczecinku. Wszystkie te certyfikowane produkty wypełniają treść podejmowanych przez POT kampanii promocyjnych w kraju i zagranicą, podnoszą konkurencyjność Polski na międzynarodowym rynku usług turystycznych. Z kolei Zachodniopomorski Szlak Żeglarski stanowi modelowy przykład budowania produktu turystycznego od podstaw, w oparciu o fundusze unijne. ZROT z powodzeniem zrealizował projekt, którego wartość sięgnęła niemal 100 mln. złotych. Środki pochodziły z Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Instytucją Wdrażającą projektu była Polska Organizacja Turystyczna. Szlak stanowi fragment drogi wodnej z Berlina przez Bałtyk do Skandynawii.

ZROT jest najważniejszym partnerem Polskiej Organizacji Turystycznej w regionie zachodniopomorskim między innymi w cyklicznym, wspólnie prowadzonym konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny, a także przy wyborze najlepszej destynacji turystycznej w konkursie Komisji Europejskiej EDEN Polska oraz procedurze certyfikacji punktów i centrów Informacji Turystycznej tworzących Polski System Informacji Turystycznej. Wysoką ocenę zyskują realizowane we współpracy kampanie międzynarodowe, na przykład promocja Polski i polskiej turystyki pod żaglami największego na świecie brygu Fryderyk Chopin, który wypłynął ze Szczecina w rejs do portów Europy. Innym przykładem jest udział ZROT w ogólnopolskim projekcie „Nie ma jak Polska”. Cykliczny program telewizyjny według scenariusza POT i regionalnych organizacji turystycznych, zdobył znaczącą widownię. Niemniejszą popularnością cieszył się projekt z udziałem ZROT o nazwie „Motocyklowa Polska”, emitowany w kanale tematycznym „Motowizja”. ZROT włącza się aktywnie w działania Polskiej Organizacji Turystycznej i pozostałych ROT, skierowane do turystów zagranicznych. Udział w targach turystycznych i akcjach promocyjnych, organizacja podróży prasowych dla dziennikarzy i blogerów, wizyty touroperatorów.

Solidny wkład w sukces gospodarki turystycznej kraju

Powodzenie turystycznych projektów zależy od inwencji ludzi, ich wiedzy i kwalifikacji. Doskonalą w tych umiejętnościach między innymi szkolenia dla przedstawicieli branży turystycznej, pracowników instytucji samorządowych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Dużym zainteresowaniem cieszył się organizowany przez POT cykl konferencji „Wiedza, produkt, współpraca kluczem do sukcesu w turystyce”, w których ZROT brał czynny udział. Zajęcia obejmowały zarówno szkolenie, ale także pierwszą debatę regionalną o współpracy w zakresie turystyki.

Polska turystyka wyraźnie zyskuje. Nikt już nie kwestionuje jej znaczenia dla gospodarki narodowej. Nawet najbardziej sceptyczni ekonomiści już jej nie lekceważą, co przed kilkunastu laty było niemal regułą. Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna wnosi solidny wkład w sukces, jaki odnotowuje gospodarka turystyczna kraju.

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit