Lokalna Organizacja Turystyczna, która dba o sąsiadów

Kociewie bez granic

Od lewej: Sylwia Żołnowska, Jarosław Wojciechowski, Piotr Kończewski, dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”, Emilia Laskowska,  Wioleta Kullas/ fot.: Kazimierz Netka

Jeżeli ktoś mówi, że turystyka nie zna granic, to w odniesieniu do prac Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” w województwie pomorskim,  na pewno ma rację. LOT „Kociewie” wytycza szlaki, nie bacząc, czy gmina, do której wczasowicze dzięki temu przybędą, wesprze te przedsięwzięcia, czy nie.

- Obejmujemy swą działalnością całe etniczne Kociewie i nieco więcej - mówi Piotr Kończewski, dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”, mającej swą siedzibę w Tczewie (statutowa siedziba jest na Zamku w Gniewie).

Gdy popatrzeć na mapę obrazującą zasięg działania tej organizacji, rzeczywiście granic tam nie zaznaczono; ani rubieży gmin, starostw czy województw, mimo że Kociewie obejmuje części Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego.

Kociewie to pod wieloma względami unikatowy region w kraju. Tutaj krzyżują się ważne szlaki transportowe, np. autostrada A-1 z tzw. berlinką, czyli szosą relacji Berlin - Królewiec. Tu również są najważniejsze szlaki kolejowe: międzynarodowa magistrala E-65 (Trójmiasto - Warszawa) styka się z CE-65 (Śląsk - Trójmiasto). Niebagatelną rolę pełni Wisła, będąca elementem dwóch międzynarodowych, śródlądowych dróg wodnych: E-70 - z Antwerpii do Kłajpedy, przez m.in. Berlin, Bydgoszcz, Gdańsk, Elbląg oraz E-40 Gdańsk - Odessa, m.in. przez Warszawę i rzeki Bug oraz Dniepr.

Samorządowcy są we władzach

Kociewie to region wyjątkowy, ale tamtejsza Lokalna Organizacja Turystyczna również jest niezwykła. Po pierwsze, we władzach LOT „Kociewie” zasiadają szefowie jednostek samorządowych. W zarządzie są starostowie, burmistrz, wójt. W Komisji Rewizyjnej jest m.in. wiceprezydent miasta. Podobnie było podczas poprzedniej kadencji władz tej LOT (w latach 2003-2007).

- To dobrze, że samorządowcy są we władzach naszej LOT - ocenia dyrektor Piotr Kończewski. - Dzięki temu, szefowie jednostek samorządowych lepiej rozumieją pewne sprawy związane z rozwojem turystyki i mogą pomagać. Minusem jest brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy coś się może zmienić na gorsze, jeżeli dotychczasowi szefowie gmin zasiadających we władzach LOT „Kociewie” nie zostaną wybrani na następną kadencję władz samorządowych? Zdaniem Piotra Kończewskiego, nic się nie stanie. Tak przynajmniej było wcześniej, a także po wyborze prezesa zarządu pierwszej kadencji władz „Kociewia” na posła.

LOT Kociewie wspiera przedsięwzięcia dotyczące turystyki na wsi, gdzie wiele zadań wykonuje, lub koordynuje. Współpracuje z Lokalnymi Grupami Działania. Skupia się na rozwoju turystyki kwalifikowanej - zgodnie ze specyfiką samorządów w tym regionie. Główne kierunki tego rozwoju to: kajakarstwo, turystyka konna i rowerowa.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit