LGD „Ster”

Kto będzie sterem na Wzniesieniach Łódzkich

Na targach Tour Salon od kilku edycji coraz częściej można spotkać się z ekspozycjami lokalnych grup działania, zabiegających o rozwój obszarów wiejskich. Trzeba zauważyć, że w większości ten rozwój jest powiązany z kreowaniem produktu turystycznego, kształceniem, uatrakcyjnianiem przestrzeni publicznej, dbałością o stan dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

O inicjatywach Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Ster” - istniejącej od 2008 r. rozmawiałem na targach z Gabrielą Robak z biura LGD kierowanego przez Jolantę Gołębiewską.

Teren, na którym funkcjonuje LGD, a więc obszar Wzniesień Łódzkich dość często uchodzi za mało atrakcyjny turystycznie, choć obejmuje przecież park krajobrazowy. Rozmówczyni przyznaje, że nie ma tutaj tradycji turystycznej, jeśli nie liczyć sobotnio- niedzielnego wypoczynku mieszkańców Łodzi, którzy jednak dawnej przyjeżdżali tutaj częściej.

Działania LGD służące promocji ochrony krajobrazu podejmowane są wspólnie z dyrekcją Parku Krajobrazowego Wzniesienia Łódzkie. Partnerem LGD „Ster” jest też sąsiednia Lokalna Grupa Działania z Drzewicy. Sztandarowym produktem turystycznym na tym terenie może być w przyszłości mądry i modny nordic wal king. Właśnie wytyczane są jego trasy.

LGD organizuje warsztaty i szkolenia dla społeczności lokalnej, także dla młodzieży szkolnej, m.in. z zakresu małej przedsiębiorczości, ochrony krajobrazu i zabytków. Całością prac kierował zespół zaledwie trzech pracowników LGD. – Jednak w związku z zakończeniem kontraktu, z końcem roku odejdą z pracy dwie osoby – informuje zaniepokojona rozmówczyni.

- Liczymy, że powrócimy do pracy po podpisaniu kolejnego kontraktu - dodaje. Przerwa niewątpliwie zaważy na ciągłości podejmowanych inicjatyw. Dowiaduję się, że sytuacja taka nie dotyczy wszystkich LGD. Niektóre, dysponujące większym budżetem i wpływami, mogły sobie pozwolić na zaoszczędzenie środków, pozwalających na przetrwanie okresu przejściowego.

Rozmawiamy o współpracy z informacją turystyczną. - Do tej pory miało to miejsce jedynie w odniesieniu do centrum informacji turystycznej w Łodzi. W kolejnych latach zawalczymy o informację turystyczną na swoim terenie – stwierdza rozmówczyni, informując jednocześnie o dobrych relacjach LGD z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit