Sądecka Organizacja Turystyczna

Małopolska pachnie ziołami

Bożenie Srebro, dyrektor Sądeckiej Organizacji Turystycznej/ fot.: Archiwum POT

Podróże po pięknej Małopolsce pozostawiają w pamięci przede wszystkim malownicze pejzaże gór, pogórzy, miast, miasteczek i wsi. Od lat dużym uznaniem cieszą się smaki tego regionu. Dzięki inicjatywie Sądeckiej Organizacji Turystycznej, a zwłaszcza jej dyrektor Bożenie Srebro, doceniono także aromaty tej krainy. W 2009 roku powstał wyjątkowy projekt promujący produkty związane z wielkim skarbem tej ziemi, przyrodą, pn. „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”.

Wybrane gospodarstwa agroturystyczne z terenu powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i tarnowskiego rozszerzyły znacznie zakres swojej oferty. Teraz prawie wszystko koncentruje się wokół ziół.  Gospodarze nauczyli się sami, a teraz uczą swoich gości rozpoznawania, oznaczania i stosowania tych użytkowych roślin oraz ich przetwórstwa. Wszyscy wespół przygotowują dekoracje z ziół, potrawy, a także przyprawione ziołami nalewki i soki.

- O tym, że projekt był trafiony, świadczy zwiększona o 30 procent frekwencja w gospodarstwach, wyczerpanie nakładów dwóch wydań katalogów, ponad 200 artykułów prasowych. Ta praca nie była łatwa – mówi Bożena Srebro. - Przeprowadziliśmy mnóstwo rozmów, a następnie dwuletnie, dwustopniowe szkolenie z udziałem specjalistów.

Była też selekcja kandydatów – uczestników projektu. Do programu przystąpiło 35 właścicieli kwater, ale kursy ukończyły pozytywnie tylko 22 osoby. Dyskusje nad ofertami trwały do drugiej w nocy i potwierdzały autentyczne zainteresowanie kwaterodawców. Nadzór merytoryczny sprawowała prof. Elżbieta Pisulewska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Produkt jest w stanie stałego rozwoju. Notuje się wiele pomysłów gospodarzy, wykorzystujących  receptury dawne i nowe, sięgających także po propozycje z innych stron, np. japońskie. 

Dyrektor Srebro chwali współpracę z placówkami „it”, zwłaszcza w Nowym Sączu – Centrum Informacji Turystycznej Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która ułatwia wymianę i kolportaż materiałów promocyjnych, przygotowywanych także w językach obcych. Większość gospodarzy zna języki obce, przynajmniej na poziomie podstawowym. Następuje specjalizacja obiektów, widoczna jest dobra współpraca między nimi, a jednocześnie brak zbytecznej rywalizacji.  Rozwijająca się współpraca zagraniczna z Polonią z francuskiego Lille owocuje wymianą doświadczeń i wzajemną promocją. 

Inicjatywy SLOT są zauważane i doceniane, o czym świadczy uzyskanie przez produkt „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami” w 2010 roku Certyfikatu w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Polskiej Organizacji Turystycznej, czy w tym samym roku nominacji do Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”.

Jan Paweł Piotrowski

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit