Promocja turystyczna subregionu

„Małopolski potencjał, szwajcarska jakość”

Prezes MOT Leszek Zegzda podczas konferencji w Nowym Sączu nt. projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionu powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” / fot.: E. Tomczyk-Miczka

Pod takim hasłem będą przebiegać działania Małopolskiej Organizacji Turystycznej w najbliższych latach. W ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”, którego liderem jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, MOT realizuje komponent dotyczący promocji turystycznej subregionu.

Leszek Zegzda, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, podkreśla potrzebę współpracy w regionie przy realizacji projektu: - Do zadań Małopolskiej Organizacji Turystycznej należy przede wszystkim wzmocnienie rozpoznawalności marki turystycznej subregionu gorlicko-nowosądeckiego poprzez przygotowanie i wdrożenie zintegrowanej strategii promocji turystycznej.  Warunkiem powodzenia naszych działań jest stworzenie szerokiej sieci współpracy podmiotów i instytucji, zaangażowanych w rozwój i promocję turystyczną obu powiatów.

Projekt realizowany jest w partnerstwie czterech instytucji: Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie, Powiatu Nowosądeckiego, Powiatu Gorlickiego oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Uzyskał dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i będzie realizowany do końca 2015 roku. Do jego realizacji w MOT oddelegowanych zostało 3 pracowników, w sumie na dwóch pełnych etatach. Projekt jest dość rozległy pod względem czasowym, terytorialnym i w zakresie zadań merytorycznych. Stanowi tylko część zadań znajdujących się w planie pracy MOT.

Całkowity budżet projektu wynosi 7,5 mln franków szwajcarskich. W tej kwocie Szwajcarzy dofinansują działania projektowe w wysokości ponad 6,5 mln CHF. Budżet znajdujący się w dyspozycji MOT to około 530 tys. CHF. W ramach projektu Małopolska Organizacja Turystyczna odpowiada za część związaną z realizacją zadań w komponencie III, obejmującą zagadnienia pod nazwą „Stworzenie spójnego systemu promocji subregionu”.

- Komponent ten jest dopełnieniem działań pozostałych partnerów. A suma owych działań składa się na podniesienie konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości i wzmocnienie kompetencji mieszkańców. Realizacja zadań będzie odbywać się w powiatach gorlickim i nowosądeckim, poprzez nowoczesne formy szkolenia zawodowego i ustawicznego, dotacje dla przedsiębiorców i rozwój produktu lokalnego– wyjaśnia Paweł Mierniczak, wicedyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

MOT rozpoczął prace przy projekcie w październiku 2011 roku. - Pierwszym  z etapów jest analiza oferty turystycznej regionu, który pozwoli zinwentaryzować zasoby turystyczne -wyjaśnia koordynator projektu Paweł Mierniczak. - Na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonej analizy, a także prowadzonych na bieżąco badań sondażowych wśród mieszkańców i gości odwiedzających lub zamierzających odwiedzić region zostanie stworzona spójna strategia promocji subregionu nowosądecko-gorlickiego. Na tym etapie istotne jest zdefiniowanie wspólnych dla obu powiatów determinantów rozwoju ruchu turystycznego i najważniejszych kierunków łączących te obszary. Pozwoli to na opracowanie strategii promocji obu powiatów pod wspólnym szyldem. Gdy określimy markę i subregionu, przyjdzie czas na etap realizacji działań promocyjnych. Będzie to konsekwentnie prowadzona kampania wizerunkowa, z zastosowaniem różnych narzędzi promocyjnych, z których najważniejsze jest utworzenie i utrzymywanie portalu informacyjnego o regionie.

Elżbieta Tomczyk –Miczka

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit