Inicjatywy Kurpiowskiej LOT

Orz, jak tu pięknie

Mapa szlaku kajakowego Omulew – Orzyc – Narew – Wkra – Pisa

Jedną z najbardziej dynamicznych organizacji turystycznych na Mazowszu jest Kurpiowska Organizacja Turystyczna (KOT) w Ostrołęce, której przewodniczy Andrzej Bis. KOT ma już spore osiągnięcia w promowaniu Kurpiowszczyzny nie tylko jako terenu odwiedzanego w tranzycie, albo przy okazji ciekawych imprez (np. „Miodobranie”, „Palmy Kurpiowskie”), ale także turystyki pobytowej, w tym agroturystyki będącej tutaj wielką szansą.

Kurpiowska Organizacja Turystyczna śmiało sięga po promocje turystyki aktywnej: pieszej, rowerowej, konnej i – oczywiście - wodnej. Dlatego też obok inicjatyw związanych z udostępnieniem i propagowaniem wodnych szlaków rzek Narwi i Omulew przyszła kolej na malowniczą rzekę Orz o długości 50 km, płynącą przez gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn.

Nakładem Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej ukazał się informator propagująca atrakcje doliny tej rzeki. A jest ich niemało. To tajemnicze grodziska, kościoły (m.in. w: Kleczkowie, Czerwinie, Susku), pałace i dwory (m.in. w Szczawinie, Grodzisku, Brzeźnie), budownictwo drewniane,  malownicze nadrzeczne łąki i wspaniałe lasy.

KOT nie ogranicza się do wskazania walorów turystycznych. Produkt turystyczny jest tutaj śmiało komercjalizowany. Członkowskie biuro podróży Atest-Tour z Ostrołęki proponuje organizację wycieczek wspomnianym szlakiem wodnym i wieloma innymi.

(jpp)

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit