PROT Białystok

Podlaskie wespół w zespół

- W województwie podlaskim inicjatywy promocyjne POT cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem – mówi Jadwiga Dąbrowska, dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Do najważniejszych zadań PROT w ostatnim okresie należało spopularyzowanie idei konkursu na najciekawszy produkt turystyczny, związane z rywalizacją o Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.

Kapituła wojewódzka konkursu dokonała wnikliwego przeglądu 21 zgłoszonych inicjatyw i przewiduje zgłoszenie do POT trzech - czterech produktów. - Niektóre z nich wymagają pewnego dopracowania – uważa J. Dąbrowska. W jej opinii dużą rolę odgrywa także konkurs na najlepszy punkt i centrum „it”. W tym roku zostanie zgłoszone Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce. - Nasze centrum „it” w Białymstoku będziemy mogli zgłosić do następnej edycji, po remoncie placówki - informuje rozmówczyni.

W letnim sezonie turystycznym PROT przekazał turystom informator i mapę w wielu wersach językowych. Nowością jest zaprezentowanie na mapie informacji o członkach PROT. – Będzie to niewątpliwa zachęta do wstępowania w nasze szeregi – zauważa J. Dąbrowska. Przygotowano też ulotkę o kawiarniach i pubach w Białymstoku, z założeniem partycypacji finansowej właścicieli tych obiektów, w kwocie 100 zł od każdego. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem.
PROT organizuje także liczne szkolenia, m.in. we wrześniu w ośrodku Kuwasy zostanie zorganizowane seminarium na temat nowoczesnych metod zarządzania produktem turystycznym. Wśród ważnych imprez, z udziałem PROT, wymienić należy też Festyn Kuchni Tatarskiej, Biesiadę Miodową w Kurowie i imprezę z okazji 498 rocznicy powstania województwa – „Urodziny województwa” – w skansenie w Nowogrodzie.
Podlaski PROT ma więc bardzo szeroki zakres zadań. Trzeba tu zauważyć, że jego obsada personalna to, obok dyrektor J. Dąbrowskiej tylko trzy osoby, do obowiązków których należy także prowadzenie Wojewódzkiego Centrum Informacji Turystycznej, które w tym roku odnotowuje rekordową frekwencję – nie tylko przyjezdnych turystów, ale także mieszkańców miasta.

Na pytanie: „Na co potrzebne są dodatkowe środki UE” w regionie” – usłyszymy odpowiedź: „Na infrastrukturę, szlaki, publikacje, rozwój turystyki zimowej”. Rozmówczyni uważa sezon letni za udany, choć otwarcie granic z Litwą stwarza pewną konkurencję. Z kolei coraz bardziej skomplikowane procedury i wysokie ceny wiz dla Białorusinów przyczyniają się radykalnie do osłabienia turystyki transgranicznej.
(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit