Nieliczne kadry, liczące się osiągnięcia

Ponad 14 mln zł na promocję turystyki z budżetu ROT-ów

Umacnia się system zarządzania i promocji polską turystyką. Rośnie znaczenie regionalnych organizacji turystycznych, które stały się pełnoprawnym, strategicznym partnerem dla całego środowiska turystycznego zarówno ze względu na rosnące zaangażowanie finansowe w dzieło promocji polskiej turystyki, jak i posiadanie doświadczonych i doskonale przygotowanych kadr.

Zaplanowane budżety szesnastu regionalnych organizacji turystycznych w 2008 r. wynoszą łącznie 18.694.340 zł. Na działania promocyjne przeznaczona zostanie kwota 14.308.701 zł. Średnia efektywność wydatkowania ze środków na promocję przez ROT-y w stosunku do ich budżetów wynosi 76 proc. Coraz większa liczba ROT-ów aplikuje o środki na działania promocyjne do funduszy europejskich, tj. RPO, PO KL, POIG, na kampanie promocyjne, system „it”, inwestycje w oznakowanie turystyczne, szkolenia kadr turystycznych. To jeden z najważniejszych aktualnie strategicznych celów ROT-ów.

Zespół ROT-ów jest nieliczny, lecz silny profesjonalnym doświadczeniem i merytorycznym przygotowaniem. Aktualnie pracuje w regionalnych organizacjach 77 osób, w tym 16 dyrektorów i 5 - wicedyrektorów. Z zawodowym CV pracowników zapoznać się można na stronach Forum ROT – www.forumrot.pl.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit