Szkolenia

Projekt „Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna”

Fundacja Zielone Płuca Polski wraz z partnerami: Lokalną Organizacją Turystyczną „Mazury Południowe”, Kurpiowską Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Rozwoju Turystyki i Rekreacji i Powiatem Piskim rozpoczęli prace nad projektem Projekt „Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna”.

Jest to program szkoleniowy realizowany w ramach projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Wsparcia finansowego na realizację projektu udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt kierowany jest do kadry lokalnych organizacji turystycznych, kadry branży turystycznej – osoby pierwszego kontaktu z klientem, podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w sektorze ekoturystyki, pracowników administracji samorządowej, zajmujących się turystyką, promocją i rejestracją działalności gospodarczej (podwyższanie kompetencji).

Celem szkoleń jest pokazanie możliwości rozwoju przedsiębiorstw na obszarze ZPP o usługi oparte na potencjale ekoturystycznym regionu. W każdym z powiatów równolegle zorganizowany zostanie cykl szkoleń dla istniejących i przyszłych dostawców usług (potencjalnej kadry obsługującej ruch turystyczny) obejmujący: birdwatching, eksploracje siedlisk, ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, foto safari – bezkrwawe łowy. Dwudniowe szkolenia uczyć będą technik prezentacji przyrody turystom.

Pierwszy dzień będzie mieć charakter teoretyczny, drugiego dnia odbędzie się wyjście w teren, podczas którego uczestnicy poznają sposoby wykorzystania krajobrazu/przyrody dla potrzeb ekoturystyki. Każdy z LOT-ów prowadzić będzie nabór uczestników z obszaru województwa, do którego należy. Szkolenia skierowane będą do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw turystycznych, organizacji, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz wszystkich zainteresowanych podjęciem działalności w sektorze ekoturystyki. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać lokalne zasoby przyrodnicze do zbudowania oferty ekoturystycznej, dowiedzą się jak czerpać korzyści finansowe z wprowadzenia do swojej oferty usług ekoturystycznych.

Nabór uczestników projektu prowadzony będzie przez Lidera - Fundację Zielone Płuca Polski i poszczególnych partnerów. Mimo, że wszystkie działania realizowane będą na obszarze trzech  powiatów (terenu działania 3 LOT-ów) to rekrutacja obejmować będzie cały obszar Zielonych Płuc Polski. Każdy z koordynatorów prowadzić będzie rekrutację w obrębie swojego obszaru działań (swojego województwa).Na stronie internetowej każdego z partnerów, stronie wnioskodawcy oraz na internetowej platformie umieszczona zostanie informacja o poszczególnych działaniach projektu. Nabór ogłaszany będzie na regionalnych portalach internetowych.

Oprócz szkoleń ekoturystycznych prowadzone będą szkolenia językowe (angielski, niemiecki), jak również szkolenia z zakresu marketingu turystycznego, agroturystyki oraz współpracy sieciowej. Będziemy brali również udział w targach turystycznych, wydamy katalogi i zorganizujemy promocyjną imprezę.

Harmonogram szkoleń:

Szkolenia odbywać się w będą w Piszu lub w jego okolicach. Szkolenia językowe odbywać się będą w dni powszednie dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, natomiast pozostałe szkolenia w trybie weekendowym.

Nazwa szkolenia

Czas trwania

Termin

Marketing turystyczny

40h

od listopada 2011r.

Działalność agroturystyczna

30h

od października 2011r.

Język angielski

240h

od października 2011r.

Język niemiecki

240h

od października 2011r.

Współpraca sieciowa

20h

od grudnia 2011r.

Ekoturystyka

 

 

Birdwatching

6h

maj 2012r.

Eksploracja siedlisk

6h

maj 2012r.

Ścieżki edukacyjno-przyrodnicze

6h

maj 2012r.

Foto-safari - bezkrwawe łowy

6h

maj 2012r.

W ramach zajęć obejmujących problematykę usług ekoturystycznych przewidziano następujące kierunki zajęć:

Birdwatching – czyli podglądanie ptaków jako hobby i formę profesjonalnych usług turystycznych jest jedną z najpopularniejszych na świecie form kontaktu z dzikimi zwierzętami. Środowiska ludzi uprawiających birdwatching na świecie liczą kilkadziesiąt mln uczestników. W Europie największe organizacje zrzeszające miłośników ptaków są w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i krajach Skandynawskich. W Polsce jest to stosunkowo niewielka grupa, ale stale rosnąca. Birdwatching można uprawiać cały rok.

Eksploracje siedlisk – wykorzystanie walorów różnych typów krajobrazów przyrodniczych z uwzględnieniem pór roku i stopnia przygotowania uczestników (kondycja, wiek).

Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne i inne formy prezentacji walorów przyrodniczych obszaru ZPP.

Foto safari – bezkrwawe łowy. Różne formy kontaktu ze zwierzętami i ich naturalnym środowiskiem (fotografowanie, filmowanie i nagrywanie głosów dzikich zwierząt).

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit