Pomorska ROT

Rok 2009 pełen nowych inicjatyw

Dom postawiony na głowie…Więcej »

W Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej ocenia się bardzo pozytywnie miniony rok – mówi Łukasz Margian z PROT. Wśród nowych inicjatyw pojawił się portal internetowy Shop and Sea promujący atrakcje Pomorza w połączeniu z możliwością dokonywania ciekawych zakupów.

Przygotowano program rozwoju produktu turystycznego na lata 2008-13. - Dokument był konsultowany z licznymi partycypantami także i po to, aby nie tworzyć opracowania, które pozostałoby na papierze lub w wirtualnej przestrzeni – podkreśla rozmówca.

Z dużą satysfakcją należy odnotować wzrost szeregów członkowskich PROT. Wprawdzie w ostatnich miesiącach przybyło tylko trzech nowych członków, ale ich udział w pracach organizacji niewątpliwie przysporzy jej i siły i prestiżu. Wśród członków znaleźli się: miasto Słupsk, Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Lokalna Grupa Działania „Małe Morze”. Łukasz Margian dodaje, że PROT już uprzednio współpracował, zwłaszcza ze Słupskiem i muzeum malborskim, ale teraz ta współpraca niewątpliwie ulegnie dalszemu ożywieniu.

Podsumowanie minionego roku

Rok 2008 był dla PROT-u czasem jeszcze większej konsolidacji branży i samorządów lokalnych. Dzięki częstym kontaktom dobrze układają się także relacje ze wszystkimi lokalnymi organizacjami turystycznymi. Trudno tutaj wymienić wszystkie innowacyjne inicjatywy służące kreowaniu i promowaniu produktu turystycznego w małych pomorskich ojczyznach. Rozmówca wymienia m.in. Centrum Edukacji i Turystyki w Szymbarku prowadzone przez Lokalną Organizację Turystyczną „Szczyt Wieżycy”, w który można oglądać m.in. najdłuższą deskę świata. Wieżyca, Sopot, Przywidz – słusznie kreują się od lat również jako centra turystyki zimowej. Działają tam wyciągi narciarskie, a kaprysy pogody nie są tutaj tak groźne, dzięki sztucznie zaśnieżanym stokom. Wśród aktywnych LOT-ów rozmówcą wymienia LOT Powiatu Gdańskiego wspierany przez Cezarego Bieniasza, starosty powiatu gdańskiego. Aktywnie działa LOT w Łebie, co jest dużą zasługą m.in. prezes Hanny Wolskiej. Także to miasto nie zasypia po sezonie letnim. Ciekawą inicjatywą był choćby grudniowy Pomuchel, czyli festiwal dorsza z udziałem restauratorów z wielu regionów Polski, propagujący głównie kulinarne dziedzictwo Pomorza. Przedłużenie sezonu to także zadania m.in. LOT-u „Ziemia Wejherowska” (promującego m.in. szlak pałaców i dworów południowych Kaszub), LOT-u „Liwia” w Kwidzynie i aktywnego LOT-u „Kociewie” umiejętnie kojarzącego wysiłki dwu bratnich powiatów – tczewskiego i starogradzkiego.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit