Rosną wydatki na reklamę

Regiony turystyczne stosunkowo niewielkie kwoty przeznaczają na reklamę. Niewielkie, na przykład w porównaniu do sektora restauracji i biur podróży. Po zsumowaniu wydatków na działania promocyjne całej branzy turystycznej, dostrzec można wyraźny ich wzrost. Tak wynika z analizy domu mediowego Codemedia.

Branża turystyczna wydała w badanym okresie ponad 188 milionów złotych na dzialania promocyjne. Na szcycie listy w zestawieniu Codemedii obejmującej 2014 rok w tej kategorii, znajduje się gastronomia, której wydatki stanowiły ponad jedną trzecią całego budżetu reklamowego branży turystycznej. Niżej, z kwotą sięgającą prawie 45 milionów złotych sytuują się biura podróży. Za nimi plasuje się transport publiczny, koleje i linie lotnicze, które wydały około 36 milionów złotych. Najmniej do puli branży usług reklamowych – 23 miliony złotych, wniosły regiony turystyczne i gestorzy bazy noclegowej – 22 miliony. Jedną trzecią budżetów marketingowych, 55 mln złotych, firmy działające w obszarze turystyki, przeznaczyły na promocje w interenecie, o 11 mln wiecej niż rok wczesniej. 52 miliony pochłonęła reklama telewizyjna, analogiczny wzrost rok do roku o 4 mln. Inwestowanie w internetowy kontakt z potencjalnymi klientami wynika z ogólnego trendu wykorzystywania sieci do poszukiwania i weryfikacji ofert biur podróży, hoteli i restauracji oraz coraz częstszego dokonywania rezerwacji on-line. Telewizja pomaga w budowaniu zasięgu stanowiąc w tym względzie uzupełnienie internetu. Stacje radiowe również odnotowały wzrost o ponad 12 proc. czyli 22 miliony przychodów z reklam zlecanych przez firmy branży turystycznej. Największe zwiększenie wpływów odnotowały rozgłośnie ogólnopolskie o profilu muzycznym, a także ich wydania lokalne. Do wydawców ilustrowanych magazynów wpłynęło również 22 miliony, ponad 8 milionów do wydawców prasy codziennej. O ile własciciele firm turysycznych częściej zamiesczali reklamy w periodykach - wzrost o 15 proc., o tyle nieco mniej cenili prasę codzienną – spadek o 8 proc. 11 proc. wszystkich wydatków, 20 milionów złotych, firmy turystyczne zainwestowały w outdoor. Najmniej, 4 proc., trochę ponad 7 milionów, branża turystyczna przeznaczyła na reklamy przed seansami kinowymi.

Codemedia, które udostępniły wyniki swoich analiz, specjalizują się, podobnie jak wszystkie domy mediowe, przede wszystkim w planowaniu i zakupie mediów, ale też rozszerzrają swoją ofertę usług o marketingowe wykorzystanie wszystkich kanałów komunikacji wspierających sprzedaż i budowę marki.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit