Setki turystów, setki możliwości

25 czerwca br. w Zielonej Górze pod hasłem „Setki turystów, setki możliwości" odbył się Pierwszy Lubuski Sejmik Turystyczny. Organizatorami spotkania byli Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR" pod patronatem Elżbiety Anny Polak Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Rafała Szmytke prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

W Sejmiku wzięli udział radni sejmiku województwa lubuskiego, prezydenci, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, MSiT, lubuskiej branży turystycznej, przedstawiciele Partnerstwa-Odra, dziennikarze, touoperatorzy a także wszyscy, którym sprawa lubuskiej turystyki jest bliska. Początek wydarzenia zainicjowała wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, dziękując za organizację tego niecodziennego wydarzenia. Podkreśliła znaczenie turystyki w odbiciu gospodarczym, jasno stwierdziła, że lubuska turystyka może być silna. W podobnym tonie wypowiedziała się Olga Piekarzewska z Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystki. Stwierdziła, iż chciałaby, aby Sejmik Turystyczny wpisał się na stałe do lubuskiego kalendarza wydarzeń. Tomasz Pędzik z Niemieckiej Centrali Turystyki DZT podkreślił ważność współpracy w ramach Partnerstwa-Odra celem tworzenia produktów sieciowych. Natomiast Czesław Fiedorowicz przewodniczący sejmiku województwa lubuskiego stwierdził, iż turystyka to nie tylko piękne lasy, jeziora i tereny, turystyka to przede wszystkim ludzie, którzy chcą się nią zajmować na co dzień.

Sejmik był również okazją, aby uhonorować Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną odznaką Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki". Odznakę wręczyły: Elżbieta Wąsowicz -Zaborek i Olga Piekarzewska.

Swoimi interesującymi prezentacjami tematycznymi zaszczycili obecnych na sejmiku Jan Korsak – przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, przewodniczący Komitetu Gospodarki Turystycznej Krajowej Izby Gospodarczej, który zaprezentował „Jaką rolę odgrywa turystyka, jej znaczenie polityczne, ekonomiczne, społeczno- kulturalne". Jacek Janowski wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT poruszył istotną kwestię dobrze układającej się współpracy POT-LOTUR, pokazał, że dobra współpraca regionalna jest kluczem do sukcesu w turystyce.

I lubuski Sejmik Turystyczny to nie tylko przemówienia i prezentacje. Najważniejszą jego częścią były panele dyskusyjne, z których wnioski zostały przedstawione Zarządowi Województwa Lubuskiego i Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR". Odbyły się trzy panele dyskusyjne: Baza noclegowa i jej wykorzystanie dla pozyskania turystów, Sieciowe oferty turystyczne Partnerstwa ODRA, Możliwości rozwoju turystyki w świetle nowej perspektywy finansowej.

Panel poświęcony bazie noclegowej zdominował temat braku informacji turystycznych na granicy państwa oraz województwa. Dyskusja ukierunkowana została na znany już powszechnie temat, iż województwo lubuskie stało się województwem tranzytowym. Pomysł tworzenia informacji turystycznych na granicach województwa i na tzw. MOP-ach (Miejscach Obsługi Podróżnych) przy trasach przelotowych, które pomogłyby zatrzymać turystów w województwie lubuskim. Poruszone zostały również tematy dotyczące promocji województwa, oraz drogowych znaków turystycznych. Uczestnicy panelu wyrazili chęć i potrzebę zorganizowania kolejnego spotkania w tym gronie.

Drugi panel dyskusyjny został poświęcony sieciowym produktom turystycznym Partnerstwa Odry. Podczas dyskusji stwierdzono, iż usieciowienie produktów turystycznych przynosi wymierne efekty. Dyskusja ukierunkowała się na tworzenie nowych produktów przede wszystkim po polskiej stronie przy współpracy z niemieckimi partnerami. Zaproponowano, aby tworzyć wspólne polsko-niemieckie produkty turystyczne w celu wzmocnienia turystyki na pograniczu.

Możliwości rozwoju turystyki w świetle nowej perspektywy finansowej to temat, który dyskutowany był na trzecim panelu. Olga Piekarzewska zaprezentowała, w jaki sposób pozyskać pieniądze na turystykę. Podczas burzliwej dyskusji padło stwierdzenie, iż podmioty działające w branży turystycznej mają dosyć ograniczone możliwości sięgania po środki finansowe w nowej perspektywie gdyż większość programów nie dotyczy dziedziny turystyki. Uczestnicy panelu wyrazili chęć i gotowość do kolejnych spotkań w tym zakresie tematycznym.

I Lubuski Sejmik Turystyczny okazał się sukcesem. Uczestnicy byli zadowoleni przede wszystkim z możliwości wypowiedzenia się i dyskusji na palące tematy z dziedziny turystyki z przedstawicielami MSiT, POT, IGHP, władz województwa i władz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR". Miłą niespodzianką kończącą sejmik był rejs po Odrze perełką Lubuskiej Floty Rzecznej statkiem wycieczkowym „LAGUNA", należącym do stowarzyszenia „Odra dla Turystów". Goście sejmiku, dziennikarze, touroperatorzy mieli możliwość podziwiania lubuskiej przyrody z odrzańskiej perspektywy. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy znaleźli czas, aby pochylić się nad lubuską turystyką.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit