LGD

Trygon, czyli rozwój i innowacja podrzeszowskich gmin

1.-trygon

Zanim w 2008 roku powstała LGD „Tryton - Rozwój i Innowacja" działająca w województwie podkarpackim, w gminach Boguchwała, Świlcza i Lubenia, działacze samorządowi przyglądali się funkcjonowaniu innych podobnych organizacji. Zabiegi integracyjne wsparły koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, zespoły folklorystyczne, a także przedsiębiorcy.

Szybko nawiązano kontakty z sąsiednimi lokalnymi grupami działania „Eurogalicja", „Dolina Strugu", „Partnerstwo Pięciu Gmin", „Siedlisko". Z punktu widzenia turystyki są to tereny atrakcyjne, gdyż zróżnicowane krajobrazowo: po części nizinne, po części pagórkowate (Pogórze Karpackie). Pejzaż ożywiają czyste rzeczki i potoki, a także lasy (12,8 proc. terenu funkcjonowania LGD).

W okolicy wsi Wola Zgłobieńska i Lutoryż występuje buczyna karpacka. Są tu obszary chronionego krajobrazu: Hyżniańsko-Gwoźnicki; Strzyżowsko-Sędziszowski, Mielecko-Głogowsko-Kolbuszowski. Przez teren objęty działalnością LGD przebiegają piesze i rowerowe szlaki turystyczne, atrakcyjne nie tylko z uwagi na wypoczynek sobotnio-niedzielny mieszkańców Rzeszowa.

Rozwija się rekreacja. W miejscowości Bratkowice gmina Świlcza znajduje się zbiornik wodny o powierzchni 1,83 ha, który stanowi miejsce letniego wypoczynku okolicznych mieszkańców i nie tylko. Zbiornik, powstały na miejscu dzikiego wysypiska, umożliwia uprawianie sportów wodnych.

W gminie Lubenia są kwatery agroturystyczne, a ze zorganizowanego przez gminne władze samorządowe miejsca wypoczynku „Pod grzybkiem" rozpościera się malowniczy widok na całą okolice.

W stoisku na targach Lato 2014 LGD „Trygon - Rozwój i Innowacja" reprezentował Tomasz Stefanowicz. Swym niecodziennym wyglądem zwracał uwagę Wojciech Skrzypczyński, określający się jako bieszczadnik. Porzucił on Warszawę, aby oddać się kontemplacji przyrody. Wraz z żoną prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci. Małżonka wytwarza misterne aniołki, ptaszki i inne piękne ozdoby ceramiczne, a dom państwa Skrzypczyńskich znajduje się na Szlaku Rzemiosła Artystycznego. Sama sadyba leży w pobliżu średniowiecznego grodziska, stąd i pan Wojciech wystąpił na targach w stroju z tej epoki. Zamiary gospodarzy obejmują także turystykę. Proponują oni miejsca noclegowe. W najbliższym czasie zostanie odtworzona dawna kuźnia.

Tyle atrakcji, potrzebna jest promocja. Z rozmów wynikało, że nie ma ściślejszej współpracy z organizacjami turystycznymi. Dobrze, że LGD prowadzi zajęcia edukacyjne dla mieszkańców: oni mogą stawać się bardziej kreatywni w sferze obsługi ruchu turystycznego, a następnie być ambasadorami swoich małych ojczyzn.

Jan Paweł Piotrowski

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit