Jubileusze

W drugie dziesięciolecie

W imieniu kierownictwa i pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej gratulacje prezesowi ROTWŁ Sylwestrowi Pawłowskiemu złożył wiceprezes POT Bartłomiej Walas

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego wkroczyła w drugą dekadę działalności. Uroczyście, z uzasadnioną satysfakcją z osiągnięć i budzącego uznanie dorobku.

Okolicznościowym zaakcentowaniem daty pierwszego znaczącego jubileuszu w historii ROTWŁ było spotkanie 6 listopada z zaproszonym do łódzkiego Teatru Nowego kręgiem osobistości zasłużonych dla turystyki regionu oraz zwykłymi ludźmi, którzy z oddaniem służą jej rozwojowi codzienną pracą. Specjalnymi gośćmi byli uczestnicy VII Ogólnopolskiej Konferencji „Kultura i Turystyka – miejsce spotkań”.

Umiejętnie, fachowo, bez kompleksów

Dobrą decyzję podjęli ci z zaproszonych, którzy do teatru przy ulicy Więckowskiego 15 przybyli przed godziną podaną na zaproszeniu, aby nie lawirując w ścisku, poświęcić kilkanaście spokojnych minut na zapoznanie się w foyer z treścią wystawy dającej rys dziesięcioletnich osiągnięć stowarzyszenia. Łódzkie nie należy do tuzów rynku usług turystycznych, trudno równać mu do najlepszych. Z tym większą energią, pomysłowością i nieustępliwym zaangażowaniem ROTWŁ popularyzuje  atrakcje z oferty regionu. Umiejętnie, fachowo, bez kompleksów. Za tę merytoryczną i organizacyjną sprawność zbiera laury. Większość wystawowych obiektów to liczne nagrody, odznaczenia i wyróżnienia za efekty w promowaniu turystyki regionu. Dla zrozumienia poszczególnych fragmentów ekspozycji, ale również łatwiejszego wejścia w atmosferę wieczoru, warto też było (chociażby wyrywkowo) zapoznać się wcześniej z publikacją przygotowaną na tę okazję przez zespół ROTWŁ. Wydawnictwo ma formę zwartego przewodnika przez minioną dekadę, podrzuca garść istotnych faktów, wymienia osoby i instytucje, które wniosły wkład do bilansu przedsięwzięć organizacji. Nie bez znaczenia jest styl, z jakim autorzy podają tę wiedzę. Są dalecy od jubileuszowego zadęcia, unikają biurokratycznego żargonu czyniącego większość okolicznościowych folderów czytelniczo ciężkostrawnymi. Nie popadają w ton oficjalnej powagi, chciałoby się rzec, mają do siebie zdrowy dystans i budzą tym samym sympatię, z lekka przymrużając oko, gdy chwalą się (niewątpliwymi) sukcesami. Na przykład prawie 1,4 mln zł średniego rocznego przychodu pochodzącego ze składek członkowskich, Dobrą decyzję podjęli ci z zaproszonych, którzy do teatru przy ulicy Więckowskiego 15 przybyli przed godziną podaną na zaproszeniu, aby poświęcić kilkanaście spokojnych minut na zapoznanie się z treścią wystawy dającej rys dziesięcioletnich osiągnięć stowarzyszenia.kwot pozyskiwanych na konkretne cele statutowe, dotacji celowych, projektów POKL, sprzedaży pamiątek i odsetek bankowych ze skrzętnie gromadzonych oszczędności. Robi wrażenie ponad milionowy nakład wydawnictw promujących region, czy promocja regionu w 120. imprezach na 16. rynkach, wielość szkoleń doskonalących kadry dla turystyki, organizowanych konferencji z udziałem branży turystycznej i środowiska akademickiego, nadto prowadzenie placówek informacji turystycznej i wypełnianie merytoryczną zawartością dwóch tematycznych portali internetowych: dla turystów i dla branży.

Jubileusz dziesięciolecia po raz trzeci

Obowiązki gospodarza uroczystej gali w Teatrze Nowym pełnił prezes ROTWŁ Sylwester Pawłowski, którego wsparł otrzaskany ze sceną, zgrany duet: Monika Czerska i wicedyrektor ROTWŁ Tomasz Koralewski. Oficjalna prezentacja wygłoszona przez prezesa Pawłowskiego porządkowała i uzupełniała informacje, które widz przygotowany do wydarzeń wieczoru znał wcześniej, ale zawsze interesująco jest otrzymać potwierdzenie z pierwszej ręki. Na przykład, jak zawsze, frapujące są początki działalności. W zależności od interpretacji kronikarza, jubileusz dziesięciolecia łódzka ROT mogłaby świętować znacznie wcześniej, przynajmniej trzykrotnie. Powołana została bowiem w lipcu 2002 roku przez urząd marszałkowski, z zadaniem promowania  Łodzi i województwa łódzkiego wśród mieszkańców oraz zachęcania turystów do odwiedzania regionu. Pierwszym prezesem zawiązanej organizacji został ówczesny wicemarszałek województwa łódzkiego Marian Łabędzki. W jednej z wersji historii, za początek działalności przyjęło się uważać maj 2003. W tym to roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków dostosowało statut stowarzyszenia do realiów rynkowych. Funkcję prezesa objął ówczesny wiceprezes Sylwester Pawłowski. W parę miesięcy później uruchomiono biuro ROT w dawnej willi łódzkiego przemysłowca Floriana Jarischa przy al. Kościuszki 88. Pracą pokierował dyrektor Zbigniew Frączyk, wieloletni działacz turystyczny, wykładowca łódzkich uczelni prowadzących kierunki turystyczne, któremu - dodajmy - w kilka lat później powierzona zostanie odpowiedzialna funkcja przewodniczącego ogólnopolskiego Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.  W październiku ROTWŁ zatrudnił pracowników etatowych, a na początku grudnia opracowana została koncepcja promocyjna na najbliższy rok, która stała się podstawą podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy ROTWŁ i Polską Organizacją Turystyczną. Obecnie Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego zrzesza 78. członków; zespół biura liczy 14 etatowych pracowników i 4 stażystów.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!