Zgłoszenia do udziału w IV Forum Turystyki Europejskiej

Pod Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, od 6 do 8 grudnia we Wrocławiu i Polanicy Zdroju obradowało będzie IV Forum Turystyki Europejskiej z cyklu „Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości”. Organizatorami są Katedra Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dolnośląska Organizacja Turystyczna i Wyższa Szkoła Bankowa. Tegoroczna edycja odbywa się pod nazwą „Orientacje współczesnej turystyki: człowiek, środowisko, biznes, innowacje”. Osobny panel poświęcony zostanie turystyce transgranicznej, w tym prezentacji projektu „Wspólne dziedzictwo”.

Forum Turystyki Europejskiej jest płaszczyzną wymiany dokonań naukowo-badawczych i doświadczeń praktycznych, poglądów i przewidywań w interdyscyplinarnych obszarach turystyki. Intencją organizatorów jest nadanie wydarzeniu formuły spotkania przedstawicieli środowisk akademickich, organizatorów turystyki w miastach i gminach, środowiska biznesu turystycznego, przedstawicieli samorządów i organizacji społeczno-politycznych, komentatorów, blogerów, dziennikarzy zainteresowanych współczesną turystyką i jej przyszłością. Turystyka jest interdyscyplinarna. Z jednej strony jest formą aktywności ludzi, częścią ich aktywnego życia, co nakazuje badać jej naturę – zmieniającą się w ślad za rozwojem człowieka i jego środowiska pracy i wypoczynku. Z drugiej strony turystyka jest dziedziną działalności społeczno-gospodarczej, obszarem biznesu, działalności rynkowej i innowacyjnych zmian. To szerokie ujęcie wymaga od naukowców i organizatorów turystyki wielostronnego spojrzenia na jej teraźniejszość i przyszłość.

Program FORUM

6 grudnia 2017 (środa)
8.30-9.30 Rejestracja uczestników
9.45-10.45 Powitania i 2 referaty wprowadzające
10.45 Przerwa kawowa
11.00-12.45 Sesja plenarna -wystąpienia liderów paneli (naukowiec i praktyk) + dyskusja
12.45 Przerwa kawowa
13.15-15.00 Równoległe 2 sesje panelowe - prezentacja wybranych komunikatów + dyskusja
15.00 Obiad
16.00-19.00 Swobodne spacery po wrocławskim Rynku i trwającym tam jarmarku świątecznym. Opcjonalnie – udział w zwiedzaniu wrocławskiej atrakcji.
20.00 Wrocławski wieczór koleżeński
7 grudnia 2017 (czwartek)
7.00-8.00 Śniadanie
8.00-10.30 Przejazd do Polanicy, zakwaterowanie w hotelu, kawa powitalna
11.15-13.30 Panel specjalny: Turystyka transgraniczna a uwarunkowania współczesnego świata
13.30 Obiad i spacer po parku zdrojowym, opcjonalnie relaks w hotelu – basen, kręgle
15.30-17.15 Sesja plenarna -wystąpienia liderów paneli (naukowiec i praktyk), dyskusja
17.15 Przerwa kawowa
17.30-19.15 Równoległe 2 sesje panelowe - prezentacja wybranych komunikatów + dyskusja
20.00 Polanicki wieczór koleżeński
8 grudnia 2017 (piątek)
7.00-9.00 Śniadanie
9.00-10.30 Podsumowania obrad w panelach i całego Forum
10.30 Kawa i ciepłe pożegnania
11.00 – 13.00 Przejazd nr 1 do Wrocławia lub
11.00 -12.30 Spacer po parku zdrojowym, opcjonalnie relaks w hotelu – basen, kręgle
12.30 – Lunch
13.00 – 15.00 Przejazd nr 2 do Wrocławia
Szczegółowy program podany zostanie do 15 listopada 2017

Miejsce obrad:7 grudnia – Wrocław, Hotel im. Jana Pawła II **** ul. Św. Idziego 2

8 grudnia - Polanica-Zdrój – Hotel Polanica*** ul. Górska 2

Zainteresowanych organizatorzy zapraszają do udziału. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie wrocławskiej AWF tutaj

 

współorganizatora jakim jest Wyższa Szkoła Bankowa
Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit