10 lat Śląskiej Organizacji Turystycznej

- Jestem najlepszym przykładem na skuteczność działań Śląskiej Organizacji Turystycznej. Ostatnią majówkę spędziłem właśnie na Śląsku – przyznał wiceminister sportu i turystyki Tomasz Jędrzejczak podczas jubileuszu 10-lecia działalności ŚOT. Wśród gości uroczystości w pałacu w Koszęcinie, 8 maja, byli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz przyjaciele i współpracownicy śląskiej ROT.

Nowe władze na rok przed wyborami

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina" z Koninie ma nowe władze. Pracami LOT, do przyszłorocznych wyborów, pokierują prezes Wanda Musiał i wiceprezes Marek Zawidzki, sekretarz miasta Konin.

Na targach Lato widać produkty konsorcjów POT

Targi Turystyki i Wypoczynku Lato oscylują w stronę targów regionów- widać to coraz bardziej z roku na rok. Zawsze, od dwudziestu lat były to targi konsumenckie, w klimacie rodzinnego kiermaszu turystycznego. Widać to tym bardziej, odkąd połączono targi ofert turystycznych z Targami Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia, gdzie wystawiają się producenci żywności i produktów lokalnych, co nadaje imprezie charakteru swojsko –jarmarcznego.

wciąż niewyczerpana

Wciąż niewyczerpana, pozytywna energia Śląska

Śląska Organizacja Turystyczna, posiadająca, podkreślmy, dwa Złote Certyfikaty POT dla Najlepszych Produktów Turystycznych - jest bezkonkurencyjna w wielu dziedzinach. Do jednej z nich należy statystyczna liczba zgromadzonych nagród za sposób przygotowania i prezentacji targowych ofert. Podczas tegorocznych, dwudziestych, warszawskich targów Lato, komisja konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej i MT Polska, „Najlepsza oferta ekspozycyjna polskiego regionu", jednomyślnie wystawiła stoisku ŚOT, najwyższe oceny.

Gotował dla Elżbiety II, teraz promuje śląski krupniok

Prawdziwe kulinarne show serwowało gościom warszawskich targów Lato, stoisko konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne. Motywem były dania kuchni śląskiej. Publiczność (w większości z napływającą ślinką do ust), śledziła proces przygotowywania dań przez kuchmistrza, równie biegłego w sztuce gotowania, jak i fachowej, przeplatanej zabawnymi anegdotami, konwersacji z widzami śledzącymi pokaz. Przyrządzone potrawy, wszyscy chętni mogli degustować do syta. Stoisko przygotowały Polska Organizacja Turystyczna wspólnie z Śląską Organizacją Turystyczną.

Przewodnik, który uzupełnia czytelniczą lukę

Staraniem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego wydany został katalog ofert turystycznych, który wart jest polecenia turystom zainteresowanym bliższym poznaniem atrakcji Łodzi i regionu, a także może służyć za dobry przykład innym wydawcom zastanawiającym się, w jaki najwłaściwszy sposób połączyć treści promocyjne z praktycznymi informacjami między innymi o noclegach, gastronomii, rozrywkach, transporcie, punktach informacji turystycznej.

Gestor pałacu na Opolszczyźnie szukał protekcji, by przyjąć go do DOT

Zamki i pałace to sztandarowy produkt turystyczny Dolnego Śląska. Oferta ta została ostatnio wzmocniona przez Dolnośląską Organizację Turystyczną. Europejski Szlak Zamków i Pałaców jest jej dzieckiem. To pierwszy tego typu produkt turystyczny w świecie. Ma błogosławieństwo Unii Europejskiej.

Rosną wydatki na reklamę

Regiony turystyczne stosunkowo niewielkie kwoty przeznaczają na reklamę. Niewielkie, na przykład w porównaniu do sektora restauracji i biur podróży. Po zsumowaniu wydatków na działania promocyjne całej branzy turystycznej, dostrzec można wyraźny ich wzrost. Tak wynika z analizy domu mediowego Codemedia.

III forum

III Forum Turystyki Europejskiej we Wrocławiu – zgłoszenia do 20 kwietnia

Terminy gonią. Obrady III Forum Turystyki Europejskiej „Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości" Open your mind, czyli innowacje w turystyce", organizowane przez wrocławską AWF w ramach obchodów 70. rocznicy powstania uczelni, odbywały się będą od 15 do 16 października – ale zainteresowani udziałem w konferencji, deklaracje uczestnictwa złożyć muszą do 20 kwietnia.

Trendy w turystyce 2015

Trwa rejestracja zainteresowanych udziałem w szóstej konferencji „Nowe Trendy w turystyce 2015" organizowanej przez Gdańską Organizuję Turystyczną w współpracy z gronem partnerów. Konferencja odbędzie się 31 marca, w Gdańsku, w nowej siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności przy Placu Solidarności 1. Udział bezpłatny.